Rodzina na swoim w Banku BGŻ!

Bank BGŻ w swojej ofercie kredytu budowlano – hipotecznego, sprzężonego z programem rządowej pomocy „Rodzina na swoim”, pomógł już wielu rodzinom spełnić marzenia dotyczące własnego domu czy mieszkania.

Rodzina na swoim Bank BGŻ

Warunki preferencyjnego kredytu Rodzina na swoim w BGŻ

Rozwiązanie to adresowane jest do małżeństw, osób samotnie wychowujących dziecko (małoletnie, uczące się do 25 roku życia, niepełnosprawne) lub też do singli, na specjalnych warunkach. Dodatkowo wymagane jest, by takie osoby wcześniej nie korzystały z kredytu hipotecznego z dopłatą w ramach rządowego programu, i nie były właścicielami ani współwłaścicielami lokalu mieszkalnego. Wykluczone jest nawet posiadanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkaniowego. Nadane są także limity powierzchniowe nabywanych obiektów –  140 metrów kwadratowych dla domu mieszkalnego, 70 metrów kwadratowych dla mieszkania nabywanego przez małżeństwo lub osobę z dzieckiem i 40 metrów kwadratowych dla singla.

Dopłaty i oprocentowanie Rodziny na swoim

Kredyt w ramach Rodziny na swoim jest oprocentowany według sumy stopy referencyjnej i marży banku w danym okresie. Wysokość zaś marży jest uzależniona od wielu wielkości: poziomu LTV, kwoty kredytu, przedmiotu kredytowania, posiadania dodatkowych produktów, np. karty kredytowej. W kwestii opłat tutaj wszystko jest wyznaczone regulaminem programu „Rodzina na swoim”. I tak dopłaty są wypłacane przez okres pierwszych 8 lat spłacania takiego zobowiązania w wysokości 50% spłacanych odsetek.

Rodzina na swoim w BGŻ to szereg korzyści!

Decydując się na preferencyjny kredyt hipoteczny podmioty zyskują, dzięki rządowemu programowi dopłatę do odsetek. Ponadto uzyskują aż 100% środków wartości nieruchomości. Czas kredytowania również jest stosunkowo długi. Dodatkowo jest to rozwiązanie sprawne i szybkie, Bank BGŻ wypłaca pieniądze klientom już przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki. Co więcej wartość posiadanej przez klienta, np. działki wlicza jako wkład własny dłużnika. Dodatkowo dopuszczalna jest aż 29 miesięczna karencja w spłacie tych zobowiązań. Bank BGŻ wreszcie zakłada elastyczną wysokość marży dla swoich stałych klientów, korzystających także z  innych usług i produktów tego banku.

Bank BGŻ stworzył konkurencyjną ofertę kredytu w ramach realizacji programu „Rodzina na swoim”. Przekonuje sprawnością obsługi, wydłużonym okresem kredytowania i dopuszczalną karencją w spłacie zobowiązań.

 Czytaj też:

Sprawdź oferty innych banków: