Kredyt hipoteczny z rodzicami

Kredyt z rodzicami?

Z kredytu hipotecznego z udziałem rodziców najczęściej korzystają studenci. Często jest to dla nich jedyne wyjście w drodze do pozyskania własnego mieszkania i uwolnienia od kosztów wynajmu. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie chodź ma jedną główną wadę. Banki ustalają limity wiekowe. Obejmują one wszystkich uczestników przynależących do długu.

Pod uwagę brany jest wiek najstarszego członka. Ustalony limit wiekowy określa maksymalny wiek najstarszej osoby uczestniczącej w długu, do którego kredyt musi zostać spłacony. Jeśli przykładowo jeden z rodziców w czasie zaciągania kredytu hipotecznego ma 55 lat, a limit wynosi 70lat, to kredyt musi zostać spłacony w ciągu 15 lat. Dlatego też opcja kredytu hipotecznego z rodzicami opłaca się najbardziej studentom, którzy posiadają stosunkowo młodych rodziców. Jest to niesprawiedliwe, ale niestety, właśnie tak banki zabezpieczają się przed niewypłacalnością kredytobiorców.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest szacowana przez bank na podstawie dochodów dzieci oraz rodziców. Należy podkreślić, że dziecko może wziąć kredyt z rodzicami, jak również jedynie z jednym z nich, pod warunkiem, że rodzice nie mają wspólnoty majątkowej. Jeżeli taka wspólnota obowiązuje, nie ma możliwości wyłączenia z kredytu drugiego z rodziców.

Co wlicza się do zdolności kredytowej?

Banki zazwyczaj biorą pod uwagę praktycznie wszystkie dochody osiągane przez osoby należące do długu. Mogą to być umowy o pracę, cywilnoprawne, emerytury, renty. W grę wchodzi też własna działalność gospodarcza prowadzona przez rodziców. Od dochodów zainteresowanych odejmowane są comiesięczne opłaty za mieszkanie, wydatki „na życie” i inne zaciągnięte zobowiązania, w tym np. dotychczasowe kredyty, limity na kartach kredytowych itp.

Czytaj więcej: