Kredyty dla małych firm

Dane NBP pokazują, że dzisiaj przedsiębiorstwa są winne bankom 213,7 mld zł.

Kredyt dla małych firm?

To o prawie 7 mld zł więcej niż na początku roku.

Małym firmom ciężko jest pozyskać kredyty o wysokich wartościach. Dlatego też najczęściej wykorzystywanymi kredytami przez małe i mikro przedsiębiorstwa są kredyty obrotowe na finansowanie bieżącej działalności.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest rodzajem kredytu obrotowego, zapewnia bufor gotówki oraz płynność firmie w sytuacji np. zaległości w spływaniu należności. Z takiego rodzaju kredytu korzysta już co druga mała firma. W Polbanku i Banku Zachodnim WBK połowa klientów finansujących działalność bieżącą korzysta z kredytu odnawialnego. W Banku Pekao aż 60%.

Kredyt w rachunku bieżącym umożliwia firmie zadłużenie się do ustalonego limitu. Każda wpłata na rachunek zmniejsza automatycznie saldo kredytu. Gwarantuje to firmie natychmiastowe i wygodne finansowanie, w przypadku przejściowego braku środków własnych na rachunku bankowym.

Linia debetowa albo karta kredytowa

Linia debetowa jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla firm nie prowadzących księgowości. Występują tutaj uproszczone kryteria kredytowe, opierające się o podstawowe informacje o firmie, np. okres prowadzenia działalności w tej samej lub zbliżonej branży, czy uzyskiwane dochody.

Karta kredytowa z kolei jest bardziej psychologiczną formą kredytową. Nie jest zazwyczaj postrzegana jako kredyt lecz jako możliwość dokonania płatności z odroczonym terminem płatności.

Czytaj więcej: