Nowe konto oszczędnościowe w EUR w Banku ING

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski

 

ING Bank Śląski posiada w ofercie nowe konto oszczędnościowe – Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w EUR.

Nowe konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim dostępne jest od 1 lipca 2011 roku. Wiele osób fizycznych otrzymuje wypłaty w euro, dlatego bank postanowił urozmaicić ofertę dla klientów oszczędzających w obcej walucie.

Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w EUR pozwala na jeszcze efektywniejsze zarządzanie i oszczędzanie swoich środków. Im większa wpłata na konto tym wyższe oprocentowanie proponuje bank. Dlatego produkt jest skierowany głównie do klientów posiadają znaczne środki w euro oraz dla tych, którzy chcą zachować płynność depozytów przy możliwości korzystania z usług bankowości elektronicznej.

Oprocentowanie depozytów na Otwartym Koncie Oszczędnościowym Premium w EUR

  • 0,25 % – kwoty nie przekraczające 25 tys. EUR
  • 1,00 % – kwoty powyżej 25 tys. EUR

Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w EUR pozwala na stały dostęp swoich oszczędności, nieograniczonych wpłat oraz jednej bezpłatnej wypłaty albo w formie gotówkowe albo polecenia przelewu.

Kolejne wypłaty dla posiadaczy konta osobistego wynoszą 6 zł, dla tych, którzy nie mają konta osobistego w ING już 1 zł. Bez limitów są także wypłaty w formie polecenia przelewu za pomocą ING BankOnLine na rachunki w banku, których posiadacz konta jest właścicielem.

Czytaj więcej: