Tańsza hipoteka dla firm

kredyty hipoteczne dla firm

kredyt hipoteczny dla firm

Przedsiębiorcy często nabywają nieruchomość, by móc po części w niej zamieszkać, a po części prowadzić w niej działalność gospodarczą. Warunki korzystania są jednak inne, ponieważ części komercyjna może zajmować jedynie połowę domu.

Warunki przyznawania kredytów hipotecznych dla firm są mniej korzystne niż kredyty hipoteczne oferowane zwykłym konsumentom. Przedsiębiorcy nie mają w ofercie kredytów niższych marż oraz nie mogą liczyć na np. zero prowizji. W związku z tym wiele osób decyduje się na zwykły kredyt hipoteczny z przeznaczeniem części domu na cele komercyjne na znacznie korzystniejszych warunkach.

Wiele banków pozwala na skorzystanie z takiej możliwości z zastrzeżeniem jednak, że powierzchnia komercyjna nie przekroczy określonej przez bank wielkości. W przypadku Alior Banku, Banku BPH, BNP Paribas, Deutsche Banku, DnB Nord część komercyjna nie może przekroczyć 50 % powierzchni domu. Z kolei BZ WB oraz Bank Millenium pozwalają na niespełna 20% powierzchni domu. Bank HSBC zastrzega, by powierzchnia użytkowa przedsiębiorstwa była przeznaczona jedynie do użytku własnego – nie pod wynajem. Polbank nie wymaga podziału na część mieszkalną czy komercyjną, ważniejsza jest dla niego rodzaj prowadzonej tam działalności.

Kredyt hipoteczny (mieszkaniowy) dla osoby, której źródłem dochodu jest działalność gospodarcza
Bank Minimalny czas prowadzenia działalności gospodarczej osoby starającej się o kredyt hipoteczny (mieszkaniowy): Część komercyjna powierzchni kredytowanej nieruchomości nie może przekraczać:
Alior Bank 12 miesięcy 50%
Bank BGŻ 12 miesięcy 50%
Bank BPH 18 miesięcy 50%
Bank BPS 6 miesięcy 25%
Bank Millennium 12 miesięcy 

możliwa jest akceptacja dochodu za okres krótszy niż 12 miesięcy (ale nie krótszy niż 6 miesięcy), jeśli działalność jest kontynuacją wcześniejszej umowy o pracę (bez względu na to, czy współpraca w ramach prowadzonej działalności odbywa się z dotychczasowym pracodawcą)

20%
(w przeciwnym razie bank zaproponuje Kredyt Hipoteczny Biznes)
Bank Pocztowy 12 miesięcy 30%
BNP Paribas Bank * 12 miesięcy dla pierwszej działalności (lub kolejnej o zmienionym profilu)/
* 6 miesięcy, j eżeli jest to kolejna działalność gospodarcza w podobnym profilu)
* 3 miesiące, jeżeli działalność jest oparta na umowie o współpracy z dotychczasowym pracodawcą/ kontynuacją wcześniej wykonywanej pracy w oparciu o umowę o pracę/kontrakt
50%
BZ WBK okres prowadzenia działalności zależy od wnioskowanej kwoty kredytu:
* do 200 tys. zł – działalność prowadzona w roku bieżącym i minimum przez pełen poprzedni rok kalendarzowy
* powyżej 200 tys. zł – działalność prowadzona w roku bieżącym i minimum w dwóch pełnych poprzednich latach
20%
Citi Handlowy * 24 miesiące, z czego 12 w obecnej branży
* 12 miesięcy – osoby wykonujące wolny zawód 

* 6 miesięcy – osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pracują na rzecz zleceniodawcy, z którym byli związani umową o pracę, umową zlecenie lub umową o dzieło, a charakter wykonywanej pracy nie uległ zmianie

50%
Deutsche Bank 30 miesięcy w tej samej branży 50%
DnB NORD 12 miesięcy 50%
Getin Noble Bank * 12 miesięcy, jeśli jest to udokumentowana kontynuacja pracy i/lub działalności w tej samej branży 30%
HSBC 24 miesięcy 30% 

warunkiem jest, aby powierzchnia komercyjna była przeznaczona do użytku własnego kredytobiorcy, a nie np. pod wynajem

ING Bank Śląski 12 miesięcy 30%
Invest Bank 12 miesięcy 50%
Kredyt Bank 12 miesięcy 30%
LUKAS Bank 18 miesięcy 30%
mBank * 24 miesięcy 

* 3 miesiące samozatrudnienia

30%
Nordea Bank Polska 24 miesiące 30%
Pekao Bank Hipoteczny SA 24 miesiące (dochody z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej nieprzerwanie, w kraju) 50%
Pekao SA 12 miesięcy 33%
PKO BP * 6 miesięcy w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego ewidencję księgową w formie księgi przychodów i rozchodów
* 9 miesięcy w przypadku przedsiębiorcy na ryczałcie
30%
Polbank EFG 24 miesiące nie ma ustalonego % poziomu powierzchni mieszkalnej, do którego może być przyznany kredyt; każda tego typu nieruchomość jest rozpatrywana indywidualnie, istotne jest także, co stanowi część usługową
Raiffeisen * 6 miesięcy – prowadzona działalność gospodarcza jest kontynuacją dotychczas wykonywanej pracy (stała współpraca z dotychczasowym pracodawcą) lub wnioskodawca zalicza się do grupy profesjonalistów 

(tj. przedstawiciele banków, dużych firm pośrednictwa finansowego, towarzystw ubezpieczeniowych, przedstawiciel medyczny, kadra zarządzająca)
* 24 miesiące – pozostali

30%

źrodło: Tax Care, lipiec 2011

W większości przypadków banki wymagają długiego stażu działania przedsiębiorstwa. Najczęściej musi on przekraczać 1-2 lata. Na krótszy czas prowadzenia działalności mogą liczyć samozatrudnieni oraz osoby prowadzące działalność, która jest kontynuacją dotychczasowej umowy o pracę. Najdłuższego stażu wymaga Deutsche Bank, bo aż 30 miesięcy, jedynie 6 miesięcy żądają Bank BPS i PKO BP.

 

Więcej o kredycie hipotecznym dla firm >>