Jest szansa na kolejny kredyt technologiczny w 2011 roku!

Każdego roku odbywał się tylko jeden konkurs na kredyt technologiczny dofinansowywany przez UE na zakup przez małe i średnie przedsiębiorstwa

kredyt technologiczny

nowej technologii. W tym roku BGK wystąpił z wnioskiem do resortu gospodarki o przesunięcie na obecny rok części środków, a dokładnie 200 mln zł zaplanowanych na kolejne lata. 50 mln zł ma pochodzić ze środków przeznaczonych na 2012 rok, natomiast pozostałe 150 mln zł ze środków na 2013 rok.

Aby BGK mógł rozpocząć kolejny w tym roku nabór kandydatów do kredytu technologicznego, jego wniosek musi zostać zaakceptowany oraz uzyskać pozytywną opinię Ministerstwa Finansów oraz sejmowej ko­misji finansów publicznych.

Ile BGK będzie mógł przeznaczyć w drugiej turze przyznawania kredytu technologicznego?

Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie i BGK otrzyma dodatkowe środki, minimalna kwota na przyznanie kredytów technologicznych będzie wynosić 200 mln zł. To jest kwota pewna. Do tej kwoty mogą zostać doliczone środki, które zostaną uwolnione na skutek odrzucenia części wniosków kredytowych z czerwca tego roku. Jak twierdzi BGK, podczas oceny merytoryczne składanych wniosków przez przedsiębiorców, odpada ich około 50%. Jest to więc dość sporo. Dzieje się najczęściej z powodu złej interpretacji inwestycji, jaką ma być nowa technologia, czyli pra­wa do wynalazków czy technologiczne know­-how.

Wnioski trafiają do BGK za pośrednictwem banków komercyjnych, z którymi współpracuje. Z badań BGK wynika, że na jeden kredyt trzeba przeznaczyć nie całe 3 mln zł. Z szacunkowych danych wywnioskował, że czerwcowej puli starczy dla około 88 firm.

Czytaj więcej: