Mniej kredytów samochodowych na używane auta!

Co się stało z kredytami samochodowymi? Dlaczego tak drastycznie spadło zainteresowanie konsumentów?

W pierwszym półroczu 2011 roku wartość udzielonych pożyczek

Spadek kredytów samochodowych 2011

samochodowych przez banki była o 12,6% niższa niż w roku poprzednim. Liczba udzielonych kredytów spadła o 11,6%. Spadek zainteresowania nastąpił zarówno wśród kredytów udzielanych na samochody używane, jak również nowe. Niemniej jednak różnica jest większa w przypadku tych pierwszych.

Pięć banków, do których zaliczają się: Volkswagen Bank Polska, Fiat Bank, Toyota Bank, RCI Bank i Santander Consumer Bank podpisało w pierwszym półroczu 2011 roku aż o 30,7% mniej umów kredytowych na używane samochody. Znacznie lepiej wygląda sytuacja w przypadku kredytowania nowych samochodów, niemniej jednak sytuacja również uległa pogorszeniu. Ilość udzielonych kredytów samochodowych na nowe auta spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym 0 7,9%.

Który bank udziela najwięcej kredytów samochodowych?

Spośród banków funkcjonujących na polskim rynku, największy udział na rynku kredytów samochodowych ma Santander Consumer Bank. Jego udział wynosi aż 35,6%. Drugim bankiem udzielającym największej ilości kredytów samochodowych jest Getin Bank. Posiada on udział na rynku kredytów samochodowych w wysokości 18,3%, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjne­go Samar i Open Finance.

Getin Bank okazuje się liderem jeśli chodzi o ilość udzielonych kredytów na używane samochody w pierwszym kwartale 2011 roku. Odpowiednio jego udział wynosi aż 62,3%. Zadziwiającą zwyżkę zanotował w 2011 roku Volkswagen Bank, który w pierwszym półroczu 2011 roku udzielił o 16,5% więcej kredytów na nowe samochody niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niemniej jednak zainteresowanie kredytami samochodowymi drastycznie zmalało w Polsce.

Przyczyny spadku zainteresowania kredytami samochodowymi

Co spowodowało mniejszą sprzedaż kredytów samochodowych w I półroczu 2011 roku?

Przyczyn z pewnością należy upatrywać w spadku sprzedaży aut, zarówno nowych, jak i używanych. Zmniejszyło się również zainteresowanie samochodami z kratką po wprowadzeniu zmian w przepisach ich dotyczących. Kolejną przyczyną jest także niepokojąca i niestabilna sytuacja na rynku walutowym. Ciągłe wahania kursu franka szwajcarskiego, wzrost rat kredytów zaciągniętych we frankach powodują przyczyniają się do większych oszczędności wśród społeczeństwa polskiego.

Czytaj więcej: