Ranking debetów w kontach dla mikroprzedsiębiorstw

Coraz częściej rozwiązaniem dla nowych firm, pozwalającym na pozyskanie niezbędnych środków finansowych, jest debet w koncie. Jest to ratunek szczególnie dla mikroprzedsiębiorstw. Obecnie tylko 6 banków na polskim rynku nie wymaga żadnego stażu prowadzenia działalności gospodarczej. Należą do nich: Bank BPS, Getin Bank, Idea Bank, Inteligo, mBank i Multibank.

Poniżej prezentujemy oferty debetów w kontach w poszczególnych bankach. Zestawienie obejmuje okres na sierpień 2011 roku.

Bank Minimalny okres prowadzenia działalności Oprocentowanie Wysokość maksymalnego dopuszczalnego debetu Opłata za roczna za debet
Alior Bank 12 miesięcy bd 300 tys. zł brak
Bank BPH 24 miesiące bd do 150 tys. zł prowizja przygotowawcza od 2% min. 200 zł
Bank Millennium 12 miesięcy bd w zależności od zdolności kredytowej klienta, bank nie określa kwoty maksymalnej brak opłaty rocznej, pobierana jest prowizja za odnowienie kredytu: 1% min. 200 zł
Bank Pocztowy 12 miesięcy 18,9% 1500 zł brak
BNP Paribas Bank 24 miesiące WIBOR 3M + marża min. 5%
u
50 tys. zł brak
BOŚ Bank 6 miesięcy bd 3 tys.- 10 tys. zł (Konto Wyjątkowa Firma)
5 tys. – 20 tys. zł (Konto Wyjątkowa Firma PLUS)
brak
BPS brak 14% 5 tys. zł 60 zł
Deutsche Bank 24 miesiące w tej samej branży lub branży o podobnej charakterystyce bd maksymalna kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od zdolności kredytowej ustalana indywidualnie
Getin Bank brak 17% 15 tys. zł brak
Idea Bank dla procedury uproszczonej brak, dla procedury standardowej 6 miesięcy,
dla zawodów zaufania publicznego 3 miesiące
procedura standardowa: 14,99 %
procedura uproszczona 17,99 %
20 tys. zł 0 zł, za odnowienie na kolejny okres 2% przyznanego limitu
ING Bank Śląski 6 miesięcy WIBOR 1M + marża 4,0 -4,5%) 500 tys. zł prowizja za przyznanie i odnowienie linii – 2%
Inteligo brak 21% 2 tys. zł 24 zł
Invest Bank 6 miesięcy 13,5% 10 tys. zł od 0,5% wnioskowanej kwoty
mBank od pierwszego dnia prowadzenia działalności od 14% start-up do 10 tys. zł; po 6 miesiącach działalności – do 20 tys. zł, powyżej 12 miesięcy działalności – do 1 mln zł) prowizja za udzielenie limitu wynosi od 1,5% do 5% kwoty kredytu, za odnowienie – 2 %
MultiBank od pierwszego dnia 20% 20 tys. zł brak
Nordea Bank 24 miesiące 12,10% 100 tys. zł 2,5%
Pekao SA 6 miesięcy bd max. kwota limitu debetowego nie może przekroczyć mniejszej z następujących kwot:
– 10% przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy
– średnie miesięczne wpływy środków na rachunek bieżący za okres ostatnich 6 miesięcy  poprzedzających złożenie wniosku
– 150 tysięcy
brak
PKO BP 3 miesiące 22% do 3 miesięcy działalności: 1 tys. zł; powyżej3 miesięcy:
20 tys. zł
brak
Polbank EFG od 6 miesięcy od 12,25% niezabezpieczona do 100 tys. zł brak opłat  za przyznany lub niewykorzystany limit
Raiffeisen Bank 18 miesięcy WIBOR 3M + marża od 2,6% 250 tys. zł limity niezabezpieczone
500 tys. zł limity zabezpieczone
brak
w zależności od zdolności kredytowej klienta, bank nie określa kwoty maksymalnej brak opłaty rocznej, pobierana jest prowizja za odnowienie kredytu: 1% min. 200 zł
Bank Pocztowy 12 miesięcy 18,9% 1500 zł brak
BNP Paribas Bank 24 miesiące WIBOR 3M + marża min. 5%
u
50 tys. zł brak
BOŚ Bank 6 miesięcy bd 3 tys.- 10 tys. zł (Konto Wyjątkowa Firma)
5 tys. – 20 tys. zł (Konto Wyjątkowa Firma PLUS)
brak
BPS brak 14% 5 tys. zł 60 zł
Deutsche Bank 24 miesiące w tej samej branży lub branży o podobnej charakterystyce bd maksymalna kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od zdolności kredytowej ustalana indywidualnie
Getin Bank brak 17% 15 tys. zł brak
Idea Bank dla procedury uproszczonej brak, dla procedury standardowej 6 miesięcy,
dla zawodów zaufania publicznego 3 miesiące
procedura standardowa: 14,99 %
procedura uproszczona 17,99 %
20 tys. zł 0 zł, za odnowienie na kolejny okres 2% przyznanego limitu
ING Bank Śląski 6 miesięcy WIBOR 1M + marża 4,0 -4,5%) 500 tys. zł prowizja za przyznanie i odnowienie linii – 2%
Inteligo brak 21% 2 tys. zł 24 zł
Invest Bank 6 miesięcy 13,5% 10 tys. zł od 0,5% wnioskowanej kwoty
mBank od pierwszego dnia prowadzenia działalności od 14% start-up do 10 tys. zł; po 6 miesiącach działalności – do 20 tys. zł, powyżej 12 miesięcy działalności – do 1 mln zł) prowizja za udzielnienie limitu wynosi od 1,5% do 5% kwoty kredytu, za odnowienie – 2 %
MultiBank od pierwszego dnia 20% 20 tys. zł brak
Nordea Bank 24 miesiące 12,10% 100 tys. zł 2,5%
Pekao SA 6 miesięcy bd max. kwota limitu debetowego nie może przekroczyć mniejszej z następujących kwot:
– 10% przychodów ze sprzedaży za ostatni rok orotowy
– średniemiesięczne wpływy środków na rachunek bieżący za okres ostatnich 6 miesięcy  poprzedzajacych złożenie wniosku
– 150 tysięcy
brak
PKO BP 3 miesiące 22% do 3 miesięcy dzialalności: 1 tys. zł; powyżej3 miesięcy:
20 tys. zł
brak
Polbank EFG od 6 miesięcy od 12,25% niezabezpieczona do 100 tys. zł brak opłat  za przyznany lub niewykorzystany limit
Raiffeisen Bank 18 miesięcy WIBOR 3M + marża od 2,6% 250 tys. zł limity niezabezpieczone
500 tys. zł limity zabezpieczone
brak

Źródło: Tax Care (sierpień 2011)

Banki niechętnie udzielają debetu w koncie nowym przedsiębiorcom. Zazwyczaj wymagają stażu rynkowego od 6 miesięcy do nawet 2 lat. Obecnie tyko 6 spośród 20 banków udzielających debetu w koncie, udostępnia swoje oferty również nowym firmom. Są to: Bank BPS, Getin Bank, Idea Bank, Inteligo, mBank i Multibank.

Pozostałe banki wymagają już określonego stażu prowadzenia działalności gospodarczej. Największym wymaganiem jest staż dwuletni, którego wymagają takie banki jak: Bank BPH, BNP Paribas Bank, Deutsche Bank i Nordea Bank. Jeżeli dopiero zaczęliśmy prowadzić działalność gospodarczą, nie mamy szans w tych bankach na uzyskanie debetu w koncie.

Wysokość debetu w koncie

Wysokości udzielanych debetów mogą być różne w zależności od polityki określonego banku. Niemniej jednak zazwyczaj młodym firmom udzielane są niewielkie debety w koncie. Najskromniejsze kwoty oferują:  Bank Pocztowy umożliwia jedynie debet do 1,5 00 zł, Inteligo proponuje maksymalny debet w wysokości 2 000 zł, Bank BPS – kredyt odnawialny nie wyższy niż 5 000 zł. Najgorzej wypada Bank Pocztowy, który poza najniższą kwotą debetu wymaga również rocznego stażu rynkowego od przedsiębiorstwa.

Bankami, które oferują największe debety w kontach są: mBank (do 1 mln zł), ING Bank Śląski i Raiffeisen Bank (do 500 tys. zł) oraz Alior Bank (do 300 tys. zł). Warto zaznaczyć, że mBank jest w stanie udzielić tak dużego debetu jedynie firmom z rocznym stażem, a ING Bank Śląski ze stażem 6 miesięcznym.

Nie należy jednak liczyć na to, że banki udzielają tak wysokich debetów wszystkim swoim klientom. Pod uwagę brane są również miesięczne wpływy na konto, przychody ze sprzedaży oraz dotychczasowa współpraca z wybranym bankiem. Stałym i zaufanym klientom banki są skłonne udzielić wyższych debetów w koncie!

Oprocentowanie i koszty debetu w koncie

Oprocentowanie debetu w koncie, podobnie jak jak jego wysokości, są zróżnicowane. Najniższe oprocentowanie debetu na poziomie 7,3% w skali roku oferuje Raiffeisen Bank . W tym przypadku należy jednak spodziewać się kosztów dodatkowego zabezpieczenia.  Stosunkowo niskie oprocentowanie deklarują również ING Bank Śląski (ok. 9 proc.) oraz BNP Paribas Bank (ok. 9,7 proc.). Najgorzej pod względem kosztów debetu w koncie wypada PKO BP, który wymaga aż 22 proc. od udostępnionych środków finansowych. Minusem debetu w koncie jest brak okresy bezodsetkowego, jaki występuje na przykład przy karcie kredytowej. Jedynym atutem jest zmniejszanie zadłużenia po każdym wpływie gotówki na konto, co zmniejsza odsetki.

Czytaj więcej: