Maksymalne Konto i maksymalne korzyści w Banku BPH

konto oszczędnościowe w baku bphNowa oferta konta osobistego w Banku BPH – Maksymalne Konto. Płacąc jedynie 14,99 miesięcznie za konto bankowe klient otrzymuje usługi bankowe zupełnie za darmo.

Maksymalne Konto pozwala na „bezpłatne” korzystanie z usług bankowych, złotej karty do konta oraz szerokiego pakietu usług assistance płacąc jedynie 14,99 za prowadzenie rachunku bankowego.

 

Dodatkowo klient, który posiada Maksymalne Konto może otworzyć rachunek oszczędnościowy, w którym oprocentowanie jest wyższe niż w ofercie standardowej, nie zapłaci za jego otwarcie oraz może korzystać z mechanizmu autoinwestycji (lokaty nocnej).

Autoinwestycja to nic innego jak automatyczne i bezpłatne lokowanie środków zgromadzonych na Maksymalnym Koncie na koniec dnia na lokacie nocnej, której oprocentowanie wynosi 4% w skali roku.

Już następnego dnia z rana środki dostępne są na koncie osobistym klienta. Opcja autoinwestycji uruchamiana jest na życzenie klienta w momencie, gdy saldo na rachunku wyniesie więcej niż 4 tys. zł, a nadwyżka finansowa przekroczy 50 zł. Próg autoinwestycji można podnieść wyłącznie do 100 tys. zł.

Klient posiadający Maksymalne Konto ma możliwość bezpłatnego otwarcia i korzystania z kont walutowego a’vista.

Jeśli klient posiadający Maksymalne Konto ma zgromadzone aktywa w Banku BPH bądź aktywa nabyte za pośrednictwem Banku BPH w Biurze Maklerskim Banku BPH lub TFI, których łączna wartość wynosi minimum 500 tys. zł konto jest prowadzone bezpłatnie.

Zalety Maksymalnego Konta w Banku BPH

  • możliwość korzystania z preferencyjnie oprocentowanych rachunków: lokaty nocnej i konta oszczędnościowego,
  • prestiżowa, wypukła karta do konta MasterCard® Debit Gold, którą klient otrzymuje bez opłat za wydanie, wznowienie i jej obsługę,
  • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie realizowane kartą do konta (niezależnie od tego czy jest to bankomat Banku BPH czy innego banku),
  • 0 zł za transakcje on-line realizowane przy pomocy karty do konta,
  • 0 zł za wszystkie przelewy krajowe w złotych realizowane w Oddziałach i Placówkach Partnerskich Banku przez bankowość telefoniczną i Internet,
  • 0 zł za realizację stałych zleceń (np. opłata za Internet, czynsz czy telewizję kablową) i poleceń zapłaty,
  • 0 zł za bogaty Pakiet Assistance wraz z szerokim zakresem usług Concierge,
  • 0 zł za Ubezpieczenie w podróży,
  • 0 zł za dostęp i obsługę konta przez Internet.

Czytaj więcej: