Będzie łatwiej o kredyt w niemieckim banku

Osoby, które będą chciały wziąć kredyt w niemieckim banku będą miały łatwiej, Biuro Informacji Kredytowej zawarło umowę o wymianie informacji z niemieckim biurem SCHUFA Holding.

Umowa pozwala na skorzystanie niemieckich banków z historii kredytowej dla Polaków, którzy zaciągali dotychczas zobowiązania w Polsce i analogicznie będzie się to odbywać w druga stronę, polskie banki będą miały dostęp do informacji o osobach, które mają historię kredytową w Niemczech.

Jeśli chodzi o Niemców to zajmują oni w Polsce czwarte miejsce w bazie BIK wśród obcokrajowców, przed nimi są jeszcze obywatele Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Rosji, więc dla niech może mieć to duże znaczenie. O polskich obywateli banki niemieckie nie będą tak zabiegać, gdy chodzi o obcokrajowców są bardzo konserwatywni i nieczęsto udzielają im kredytów.

W Niemczech mieszka  obecnie ok. 400 tys. Polaków, a od maja 2011 roku Polacy mogą pracować w Niemczech bez specjalnych zezwoleń, W bazach SCHUFA znajduje się ok. 120 tys. informacji o osobach, które mają adres zamieszkania bądź miejsce urodzenia w Polsce.

Identyfikacja ich jednak nie jest możliwa, ponieważ umieszczanie numeru paszportu lub numeru NIP nie jest dozwolone w podobnych bazach przez niemieckie prawo.

Obowiązek udostępnienia baz danych, które służą do oceny zdolności kredytowej kredytodawcom z innych państw członkowskich nałożyła dyrektywa UE o kredycie konsumenckim.

Niemiecka SCHUFA nawiązała również współpracę z Austrią, Belgią, Hiszpania, Holandią, Irlandią, Słowenią, Szwajcarią, Szwecją czy Włochami.

Rozszerzenie wymiany informacji kredytowej BIK planowane jest na inne kraje, m.in. wymiana informacji ma się odbywać z Wielką Brytanią i Holandią, a następnie z innymi krajami UE.