Kredyt studencki – cechy i warunki

Studiowanie to nic innego jak inwestycja młodego człowieka, często także jego rodziców, w samego siebie.

kredyt studencki

Taka inwestycja zazwyczaj zwraca się w formie odpowiedniego wykształcenia oraz przygotowania do przyszłej pracy i osiągania stałych dochodów. Wiele osób niestety rezygnuje ze studiów z powodu zbyt wysokich kosztów utrzymania. Zanim jednak podejmie się ostateczną decyzję warto przeanalizować wszystkie możliwe rozwiązania. Najlepszym sposobem dla młodych studentów jest kredyt studencki.

Czym jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to kredyt przyznawany studentom w okresie studiowania. Maksymalnie wypłacane jest 600 zł miesięcznie. Jest to preferencyjny kredyt, którego oprocentowanie jest bardzo niskie, kształtujące się na poziomie połowy stopy redyskontowej NBP, czyli wynosi 2,375%. Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero w dwa lata po zakończeniu studiów. Inaczej jest jedynie w przypadku przedwczesnego zakończenia studiów, wtedy spłata rozpoczyna się natychmiastowo.

Sprawdź też:

Warunki przyznania kredytu studenckiego

Studenci otrzymują wypłaty jedynie przez 10 miesięcy w roku, w czasie trwania studiów. Aby móc starać się o kredyt trzeba przedstawić wszystkie dochody w rodzinie.  Maksymalną kwotą dochodu na jedną osobę w rodzinie, która umożliwiała uzyskanie kredytu studenckiego w ubiegłym roku było 2100 zł.  Poza tym kredyt udzielany jest osobom poniżej 25 roku życia. Kredyt nie jest udostępniany dla studentów rozpoczynających drugi kierunek studiów. Wynika z tego, że kredyt studencki jest udzielany tylko raz. Wniosek o udzielenie kredytu należy składać do 1 października. Student do kredytu musi posiadać także poręczenie. Poręczycielami zazwyczaj są rodzice, lecz może też nim być BGK.  Całkowite poręczenie BGK otrzyma student, w którego dochód rodzinny na osobę nie przekracza 600 zł, a poręczenie do 70% w przypadku dochodu na osobę nieprzekraczającego 1 000 zł.

Czytaj więcej: