Więcej pieniędzy na kredyt technologiczny dla firm

keedyt technologiczny dla firmPula środków na wypłatę kredytu technologicznego na wdrażanie nowoczesnych technologii została zwiększona o 100 mln zł. W 2011 roku do dyspozycji przedsiębiorców przeznaczono ok. 700 mln zł.

Decyzję o zwiększeniu środków wypłacanych na ten cel podjął minister gospodarki Waldemar Pawlak w formie premii technologicznych.

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem małych i średnich firm wdrażaniem nowych technologii i przeznaczonego na ten cel wsparciu w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczono dodatkowe 100 mln zł.

Więcej o kredytach dla nowych firm na stronie >>

Dzięki zmianie planu finansowego Funduszu Kredytu Technologicznego, Bank Gospodarki Krajowej przeznaczy znacznie więcej środków na dofinansowanie projektów inwestycyjnych. W ogłoszonym w październiku 2011 roku naborze wniosków, pula dofinansowania wyniesie ponad 200 mln zł.

Działania te mają na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki oraz wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw na rynku światowym.

 

Tags: ,