PNB Paribas posiada umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym

Od 1 października 2011 roku PNB Paribas może korzystać z poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Fundusz zobowiązał się do poręczania portfela kredytów dla firm z sektora MŚP o łącznej wartości do 1,2 mld zł.

Łatwiejszy dostęp do kredytów dla firm

Poręczeniem oferowanym przez EFI zostały objęte kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można do nich zaliczyć kredyty inwestycyjne, hipoteczne oraz kredyty na finansowanie kontraktów. Dzięki takiej współpracy banku PNB Paribas przedsiębiorcy w Polsce będą mieli łatwiejszy dostęp do kredytów dla firm, co wpłynie na lepszy i szybszy rozwój przedsiębiorstw.

Co więcej kredyty dla firm z poręczeniami IFE  będą udzielane na bardziej korzystnych warunkach dla kredytobiorców. Udogodnienia mają dotyczyć niższych cen oraz mniejszych wymagań w stosunku do wkładu własnego.

Cechy poręczeń IFE do kredytów dla firm

Poręczenia Inwestycyjnego Funduszu Europejskiego jest całkowicie darmowe i nie wymaga od kredytobiorcy wypełniania dodatkowych wniosków ani przygotowywania żadnych sprawozdań. Dzięki poręczeniom IFE PNB Paribas stanie się posiadaczem najkorzystniejszych kredytów inwestycyjnych dla firm.

PNB Paribas dzięki nawiązanej współpracy przeszedł w nowy etap kredytowania działalności przedsiębiorstw, wykorzystując w tym celu zasoby Unii Europejskiej. Jest to początek ogromnych zmian w sposobie finansowania, które nastąpią po 2013 roku w nowej perspektywie budżetowej UE.

Poręczenia IFE przy kredytach dla firm są dostępne w PNB Paribas od początku października 2011 roku. PNB Paribas prowadzi także współpracę z innymi instytucjami w zakresie kredytowania. W ramach takiej współpracy przedsiębiorca może starać się w PNB Pariba Banku o finansowanie przedsięwzięć energooszczędnych przygotowany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, kredyt technologiczny oferowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a także o preferencyjne finansowanie inwestycji w oparciu o środki pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Czytaj więcej: