Nowa ustawa o kredycie konsumenckim zmusza do ujawniania wszystkich kosztów kredytowych

Już od 18 grudnia 2011 roku wejdzie w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim, która nałoży na banki pewne obowiązki. Banki przede wszystkim zostaną zmuszone do przedstawiania klientom

ustawa o kredycie konsumencki

formularzy zawierających szczegółowe koszty związane z kredytami zarówno konsumenckimi, jak i hipotecznymi. Poza tym zostanie podwyższona kwota kredytu konsumenckiego do 255 550 zł (równowartości 75 tys. euro).

Lepsza informacja o kosztach przy kredytach konsumenckich

Konieczność udzielania przez banki szczegółowych informacji dotyczących kosztów kredytowych będzie skutkowała lepszą możliwością porównywania ofert kredytowych różnych banków. Klienci nie będą się obawiali ukrytych kosztów.

Przed podpisaniem umowy kredytowej klient będzie musiał otrzymać całościowe zestawienie dotyczące kosztów kredytu. W takim formularzu znajdą się nie tylko informacje dotyczące oprocentowania, czy całkowitej kwoty do spłaty, ale również ale również obowiązkowe zabezpieczenia oraz koszt ubezpieczenia. Dodatkowo w zestawieniu kosztów kredytowych znajdzie się informacja o tym, co stanie się w razie braku spłaty w wymaganym terminie.

Podobne zestawienie kosztów otrzymają również osoby zaciągające kredyty hipoteczne. Sytuacja taka będzie miała miejsce nawet w sytuacjach gdy kwota kredytu hipotecznego będzie przekraczać kwotę  255 550 zł, która stanowi wyznacznik kredytów konsumenckich.

Oprócz tego umowa o kredytach konsumenckich reguluje kwestie zawieranych informacji w umowach oraz reklamach.

Brak informacji o kosztach wydłuża okres możliwy do odstąpienia od umowy kredytowej

W przypadku gdy bank nie wywiąże się z umowy i nie przedstawi klientowi wszystkich niezbędnych informacji dotyczący kosztów to automatycznie wydłuży okres, w którym klient zachowuje prawo do odstąpienia od umowy.

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim wydłużyła okres upoważniający do odstąpienia od umowy do 14 dni. W przypadku gdy bank nie przedstawi wymaganych informacji, kredytobiorca będzie miał 14 dni na unieważnienie umowy od momentu przedstawienia kompletu informacji o kosztach kredytowych (nie od dnia podpisania umowy).

W przypadku odstąpienia od umowy kredytowej bankom nie przysługują żadne prowizje z tego tytułu, jedynie odsetki za okres od wydania gotówki do czasu jej zwrotu i unieważnienia umowy.

Zapisy zawarte w nowej ustawie o kredycie konsumenckim mają na celu większą mobilizację banków do udzielania pełnych i rzetelnych informacji związanych z kosztami kredytowymi.

Negatywne strony nowej ustawy o kredycie konsumenckim

Nowa ustawa poza pozytywnymi aspektami, które na szczęście stanowią większość, posiada również pewien negatywny zapis. Dotyczy on usunięcia obowiązującego obecnie ograniczenia sumy opłat do 5%. Konsekwencją takiego zapisu będą z pewnością wyższe prowizje za udzielanie kredytu. Poza tym, w przypadku kredytów o stałym oprocentowaniu banki będą mogły pobierać opłaty za przedterminowe spłaty, co do tej pory było niedozwolone.

Czytaj więcej: