Do jakiego banku po kredyty dla rolników?

kredyt dla rolnikaBanki posiadają szeroką ofertę kredytów dla rolników, kont, lokat czy tez funduszy inwestycyjnych, do jakiego banku najlepiej się udać po produkt finansowy dla rolnika?

W ostatnim czasie rośnie liczba dużych gospodarstw rolnych. W ciągu ośmiu lat ich ilość przedsiębiorstw przekraczających 50 ha wzrosła o 30%, gospodarstw o powierzchni od 30 do 50 ha wzrosła o 11%, natomiast tych najmniejszych spadła o jedna piątą.

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej polskie rolnictwo się rozwija. Duże gospodarstwa przejmują te mniejsze, dzięki temu są one modernizowane podobnie jak przedsiębiorstwa.

Aby korzystać z innowacyjnych rozwiązań rolnicy powinni mieć dostęp do nowoczesnych usług i produktów finansowych, dlatego większość banków proponuje specjalne rozwiązania dla tej grupy przedsiębiorców (kredyty na bieżącą działalność, na inwestycje czy konta bankowe). Coraz częściej rolnicy korzystają również z dodatkowych ubezpieczeń.

Kredyty dla rolników w banku uniwersalnym

Udając się po kredyt do banku uniwersalnego rolnik może stwierdzić, że tak naprawdę nie ma możliwości skorzystania z proponowanej oferty. Nic bardziej mylnego, większość właścicieli gospodarstw rolnych może sięgnąć po ofertę dla klientów indywidualnych. Specjalne konta preferencyjne zazwyczaj kierowane są do rolników posiadających większe gospodarstwa rolne.

Mniejsi rolnicy mogą zaciągnąć zwykłą pożyczkę, skorzystać z karty kredytowej.

Najszerszą ofertę dla rolników proponuje Bank BGŻ. W swojej ofercie posiada m.in. bezpłatne konto w pakiecie Agro lider. Uiszczając jedną opłatę rolnik ma dostęp do konta przez Internet oraz telefon, dostaje rachunek bieżący oraz konto oszczędnościowe i kartę debetową.

Rolnicy najczęściej korzystają z kredytów obrotowych na zakup środków do produkcji, wpływa na to głównie sezonowość produkcji.

Kredyt inwestycyjny dla rolników

Dużym zainteresowaniem cieszą się kredyty preferencyjne oraz te na zakup gruntów rolnych. Takie kredyty są tańsze, bo z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ich oprocentowanie nie może przekroczyć 1,6 stopy redyskontowej weksli NBP, czyli ok. 7,6%, dzieęki temu rolnicy płacą niespełna jedną czwartą całego oprocentowania. Kredytem preferencyjnym można sfinalizować jedynie ok. 70 – 90 % inwestycji, dlatego rolnik powinien mieć jeszcze jakieś oszczędności.

Pieniądze z kredytu rolniczego można przeznaczyć na inwestycje, zakup gruntów rolnych, dostosowanie produkcji do wymagań rynku, na przystosowanie gospodarstwa do wymagań ochrony środowiska lub na założenie gospodarstwa przez osoby poniżej 40. roku życia.

Kredyty dla rolników można też dostać w BZ WBK, Banku BPH, ING Banku Śląskim czy Pekao SA.

Kredyty dla rolników w banku spółdzielczym

Najwięcej kredytów dla rolnika można znaleźć w ofercie banków spółdzielczych. Banki spółdzielcze proponują korzystne rachunki bankowe dla rolników, należy pamiętać, że konta bankowe są wymagane m.in. przy staraniu się o dopłaty z Unii Europejskiej.

Każdy rolnik może skorzystać z tzw. kredytów klęskowych (jeśli został poszkodowany w wyniku klęski żywiołowej), pomostowych (na inwestycje ze środków unijnych), odnawialnych, hipotecznych bądź pożyczek.

Kredyty dla rolników w większości są dopasowane do potrzeb konkretnych działalności, jak np. kredyt na zakup dojarek, schładzarek do mleka czy krów.

Banki spółdzielcze najczęściej znają potrzeby rolników, dlatego trafnie dobierają produkty bankowe do ich potrzeb.