Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców

kredyt hipoteczny dla firm

Kredyty hipoteczne dla firm

Obcokrajowcy uzyskujący przychody w walucie innej niż polski złoty zazwyczaj maja duże szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego w Polsce. Każdy bank określa jednak pewne indywidualne warunki względem obcokrajowców ubiegających się o uzyskanie kredytu hipotecznego.

Największy problem z pozyskaniem kredytu hipotecznego  mogą mieć obcokrajowcy mieszkający  w Polsce lub poza nią, lecz nie posiadający obywatelstwa polskiego.

Do przedstawionego rankingu zostały obrane następujące warunki:

  • kredytobiorcą jest obcokrajowiec nie posiadający obywatelstwa polskiego,
  • mieszka za granicą,
  • nie posiada wkładu własnego,
  • otrzymuje dochody w innej walucie niż złote.

W którym banku obcokrajowiec otrzyma kredyt hipoteczny?

14 banków na ponad 20 analizowanych jest gotowych udzielić kredytu hipotecznego obcokrajowcy. Trzy banki (Alior Bank, DnB Nord i Raiffeisen Bank Polska) udzielą kredytu wyłącznie w przypadku, gdy nierezydent uzyskuje dochody na terenie Polski. Poniżej prezentujemy wykaz banków udzielających kredytu na zakup mieszkania obcokrajowcom oraz krótką informacją dotyczącą stawianych warunków.

Bank
Wymagania wobec kredytobiorcy-obcokrajowca
Bank Pekao SA Uzyskiwanie dochodów w danej walucie, o które wnioskuje klient
Bank Pocztowy Dokładne informacje na infolinii lub w oddziale banku
Eurobank Mieszkaniec państw członkowskich Unii Europejskiej, posiadający jednocześnie kartę pobytu (lub obywatelstwo)
Getin Noble Bank Mieszkaniec państw członkowskich Unii Europejskiej
Bank Millennium Jeśli wnioskodawca posiada adres korespondencyjny w Polsce lub udzieli upoważnienia do odbierania korespondencji osobie zamieszkałej w Polsce lub podmiotowi mającemu siedzibę w Polsce
PKO Bank Polski Dokładne informacje na infolinii lub w oddziale banku
Nordea Bank Polska Obywatelstwo UE oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, Wspólnot Europejskich lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
Kredyt Bank Mieszkaniec państw członkowskich Unii Europejskiej
Bank BGŻ Dokładne informacje na infolinii lub w oddziale banku
Polbank EFG Dokładne informacje na infolinii lub w oddziale banku.
Bank BPS Pod warunkiem, że przedstawi zezwolenie lub promesę wystawienia zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na nabycie nieruchomości, która to powinna zostać wydana przez właściwego ministra.
Źródło: bankier.pl

W którym banku obcokrajowiec nie otrzyma kredytu hipotecznego?

Z pośród analizowanych banków aż sześć nie udzieli kredytu hipotecznego obcokrajowcy. Są to: Invest-Bank, Deutsche Bank, MultiBank, Credit Agricole, ING Bank Śląski oraz Citi Handlowy. Głównym powodem jest uzyskiwanie dochodów poza granicami Polski.

Czytaj więcej: