Konto osobiste Premium w Raiffeisen Banku

Konto osobiste to przede wszystkim wygoda oraz oszczędność czasu. Dzięki szybkiemu dostępowi do konta przez Internet możesz w

Konto osobiste Premium

kilka chwil dokonać niezbędnych przelewów bez konieczności stania w długich kolejkach na poczcie.

Załóż konto osobiste w Raiffeisen Banku

Posiadanie konta osobistego Premium w Raiffeisen Banku to wiele korzyści dla posiadacza. Przy założeniu konta otrzymamy osobistego Doradcę Premium. Konto posiada dostęp internetowy, dzięki czemu użytkownik ma wgląd do swoich oszczędności 24 godziny na dobę.

Karta płatnicza do konta osobistego Premium posiada technologię PayPass, czyli możliwość dokonywania płatności za pomocą karty bezdotykowo.

Kolejną znaczną zaletą konta Premium jest możliwość posiadania nieoprocentowanego limitu zadłużenia do konta. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku chwilowych braków płynności finansowej. Do konta w Raiffeisen Banku dołączane są także bezpłatny pakiet usług R-Assistance&Concierge, dodatkowe konta walutowe A’vista i konto lokacyjne Plus Premium z Pakietem Optymalnych Korzyści.

Opłaty przy koncie osobistym Premium

Otwarcie konta Premium jest bezpłatne. Miesięczna opłata za prowadzenie konta osobistego w Raiffeisen Banku jest uzależniona od miesięcznych wpływów na konto lub wartości przechowywanych środków pieniężnych na koncie. Bank nie pobiera opłat za prowadzenie konta w przypadku miesięcznych wpływów na konto w wysokości co najmniej 8 000 zł lub gdy wartość ulokowanych oszczędności na koncie wynosi minimum 150 000 zł. W przypadku wpływów w wysokości min. 5 000 zł lub lokaty w wysokości min. 100 000 zł bank pobiera 9,99 zł za miesięczne prowadzenie konta. W pozostałych przypadkach bank pobiera za prowadzenie konta 49,99 zł.

Pozostałe opłaty przy koncie Premium:

 • Opieka osobistego Doradcy w placówkach Premium w całej Polsce 0,00 PLN
 • Pakiet Optymalnych Korzyści (5) 0,00 PLN
 • Opłata za dostęp do systemu bankowości internetowej R-Online 0,00 PLN
 • Opłata za dostęp do serwisu Mobilny Bank 0,00 PLN
 • Opłata za dostęp do Centrum Telefonicznego 0,00 PLN
 • Dostęp do platformy R-Dealer 0,00 PLN
 • Ubezpieczenie R-Assistance&Concierge 0,00 PLN

Opłaty za kartę płatniczą:

 • Opłaty za kartę płatniczą:
 • Wydanie i wznowienie karty 0,00 PLN
 • Opłata miesięczna za korzystanie z karty 0,00 PLN
 • Wydanie karty w miejsce karty zastrzeżonej 0,00 PLN

Opłaty za wypłaty gotówki:

 • we wszystkich bankomatach w kraju 0,00 PLN
 • we wszystkich bankomatach za granicą 0,00 PLN
 • w oddziałach innych banków w kraju i zagranicą oraz transakcje zrealizowane w urzędach pocztowych lub innych instytucjach finansowych 0,00 PLN

Opłaty za transakcje bezgotówkowe:

 • Ustanowienie, modyfikacja i usunięcie zlecenia stałego 0,00 PLN
 • Realizacja zlecenia stałego 0,00 PLN
 • Ustanowienie, modyfikacja i odwołanie polecenia zapłaty 0,00 PLN
 • Realizacja polecenia zapłaty 0,00 PLN
 • Jednorazowy przelew zagraniczny i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju realizowany w systemie bankowości internetowej R-Online  „euroregulowany” 2,99 PLN
 • Jednorazowy przelew zagraniczny i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju realizowany w systemie bankowości internetowej R-Online 19,99 PLN