Leasing dla firm budowlanych

leasing maszyn i urządzeń w budownictwieW ciągu dziewięciu miesięcy wartość inwestycji w sektorze budowlanym sfinansowanych za pomocą leasingu wzrosła o ponad 1,8 mld zł, czyli o prawie jedną czwartą w porównaniu do roku poprzedniego. Wszystko wskazuje na to, że wzrost będzie się nadal utrzymywał i nie ulegnie zahamowaniu.

Wzrost wartości leasingu maszyn i urządzeń w budownictwie

Wyniki sprzedaży maszyn i urządzeń dla segmentu budownictwa świadczą o tym, że sytuacja na rynku jest stabilna i w najbliższym czasie nie powinna ulec pogorszeniu. Polska jest obecnie jednym wielkim placem budowy, w związku z nowymi inwestycjami i przeprowadzaniem w naszym kraju EURO 2012. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że również po zakończeniu EURO nie przestanie nie przestanie nim być.

W sierpniu 2011 roku zanotowano wzrost w produkcji budowlanej o 10%, natomiast miesiąc później było to już 18%.

Więcej firm budowlanych ogłaszających upadłość

Obawę mogą budzić jedynie wiadomości o liczbie firm ogłaszających upadłość, odsetek ten jest coraz większy, w związku z tym inwestorzy wstrzymują się z nowymi projektami.

Opłaty związane z nabyciem maszyn i urządzeń nabytych w drodze leasingu operacyjnego firma może wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorstwo musi mieć jednak zabezpieczone w budżecie środki na spłatę rat czynszu leasingowego, inaczej maszyny i urządzenia budowlane mogą zostać zabrane, nawet jeśli przedsiębiorca zapomni zapłacić ostatniej raty. Firmy budowlane jednak zazwyczaj dokonują płatności z dość znacznym opóźnieniem lub po prostu nie stać je na spłatę zobowiązań finansowych wobec leasingodawcy.

Pogorszenie branży budowlanej może nastąpić, jednak jeszcze nie teraz. Największy problem mają mikro i małe przedsiębiorstwa ogólnobudowlane, gdyż odsetek ogłaszanych upadłości wśród nich jest największy. Duże firmy mają o wiele lepiej, gdyż mają większe szansę na zdobycie wartościowych kontraktów infrastrukturalnych, zazwyczaj dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

Firmy leasingowe odkryły ogromny potencjał w inwestycjach w środki trwałe w budownictwie mieszkaniowym oraz drogowym. Od dawna wykorzystuje się leasing jako najbardziej opłacalną formę finansowania. W październiku najczęściej wskazywaną formą finansowania inwestycji w branży budowlano – montażowej jest właśnie leasing – 40%, kredyt wskazało 36% badanych.

Czytaj więcej o leasingu: