Załóż lokatę przez Internet

załóż lokatę przez internetWzrasta liczba banków, w których można założyć lokatę przez Internet. Nie trzeba stawiać się osobiście w oddziale banku i podpisywać papierowe dokumenty.

Obecnie już w siedmiu bankach możliwe jest założenie lokaty przez Internet bez konieczności odwiedzin placówki banku. Co ciekawe założyć lokatę za pomocą Internetu mogą nie tylko klienci danego banku.

Wystarczy, że wypełnimy wniosek i przelejemy pieniądze na konto wskazane przez bank. Po okresie deponowania środki powiększone o odsetki powracają na dowolny rachunek bankowy przez nas wskazany.

Bankowość elektroniczna coraz bardziej się rozwija, liczba osób z niej korzystających również znacząco wzrasta. Załatwianie spraw przez Internet to przede wszystkim oszczędność czasu i wygoda, dlatego klienci odwiedzają bank jedynie przy załatwianiu poważniejszych spraw.

Założenie lokaty to sprawa nie wymagająca dużej uwagi, jednak do tej pory jeszcze wiele banków wymaga stawienia się osobiście w oddziale, zwłaszcza gdy klient nie posiada tam konta.

Jeśli posiadamy rachunek w innym banku, a lokatę założyć w następnym już dziś możemy zrobić to bez wychodzenia z domu. Obecnie istnieje taka możliwość w siedmiu bankach: Idea Banku, Inteligo, Invest Banku, FM Banku, Getin Banku, Banku Pocztowym i w Meritum Banku.

Jak założyć lokatę przez Internet?

By założyć lokatę za pomocą Internetu należy na stronie banku znaleźć zakładkę z depozytami. Wybieramy kwotę jaką chcemy ulokować, okres lokaty oraz dane osobowe wraz z mailem. Na adres internetowy otrzymujemy potwierdzenie złożenia wniosku oraz numer konta, na jaki należy przelać środki.

By lokata została założona należy przelać pieniądze na wskazany numer w ciągu kliku-, klikunastu dni. Jeśli w tym czasie nie wykonamy przelewu wniosek o lokatę zostanie anulowany.

Dodatkową zaletą lokaty przez Internet jest możliwość śledzenia stanu środków, narastających odsetek, a także składać dyspozycję, jak np. zerwanie lokaty we wcześniejszym terminie.

Po zakończonym czasie trwania lokaty lub w przypadku jej zerwania bank przelewa środki na konto dokona wypłaty.