Konto firmowe niżej oprocentowane niż konta dla klientów indywidualnych

oprocentowanie kont firmowychKonta oszczędnościowe dla firm maja prawie o połowę niższe stawki oprocentowania niż rachunku oszczędnościowe oferowane klientom indywidualnym.

Oprocentowane oszczędnościowych kont firmowych od kilku miesięcy nie zmienia się i pozostaje na tym samym niskim poziomie.

Jedne z najwyżej oprocentowanych rachunków na poziomie 4% proponują BNP Paribas Bank, Bank Pocztowy, Idea Bank, Pekao SA oraz Polbank EFG.

Na wyższe stawki mogą liczyć nowi klienci Pekao SA – nawet 4,5%, jednak na konto muszą wpłacić minimum pół mln zł.

Na oprocentowanie w wysokości 5,5% w skali roku mogą ubiegać się przedsiębiorcy w Kredyt Bank na koncie oszczędnościowym w promocji do stycznia 2012 roku. Standardowa wysokość oprocentowania wynosi 3,5% w skali roku i zależy głównie od wysokości zdeponowanych środków, im mniejsza ich wysokość tym niższe oprocentowanie. Jeśli ich kwota nie przekroczy 2 tys. zł środki wcale nie są oprocentowane. Podobnie sytuacja ma się w Banku BGŻ, gdzie stawka oprocentowania zaczyna się od 1 tys. zł.

Nazwa banku Oprocentowanie (brutto) w skali roku Liczba bezpłatnych wypłat/
przelewów w miesiącu
Koszt kolejnych wypłat/
przelewów w miesiącu
Czy warunkiem
założenia konta
oszczędnościowego
jest posiadanie
rachunku firmowego
w tym samym banku?
Alior Bank 3,40% dla salda do 20 000 zł
3,60% dla salda powyżej 20 000 zł
1 5,00 zł tak
Bank BGŻ 0% w kwocie do 999,99 zł
3,25% od 1 tys. zł do 29 999,99 zł
3,70% od 30 tys. zł do 99 999,99 zł
3,80% powyżej 100 tys. zł
1 25,00 zł nie
Bank BPH 3,7% dla kwot do 10 mln zł
2,5% dla kwot powyżej 10 mln zł
1 8 zł przez internet
10 zł w formie papierowej w oddziale
nie
Bank Millennium 3,80% do salda rachunku poniżej 100 tys. zł
4% do salda powyżej 100 tys. zł
1 5,00 zł tak
Bank Pocztowy 4,00% 3, ale tylko w konfiguracji:
1 przelew wewnętrzny,
1 przelew zewnętrzny,
1 wypłata w oddziale lub
placówce pocztowej
5,00 zł nie
BNP Paribas 4% od 0 zł do 19.999,99 zł
3% od 20 tys. zł. do 49.999,99 zł.
2,75% 50 tys. zł i powyżej
nieograniczona liczba
bezpłatnych przelewów
między rachunkiem
lokacyjnym a rachunkiem
bieżącym firm
nieograniczona liczba bezpłatnych
przelewów między rachunkiem
lokacyjnym a rachunkiem
bieżącym firm
tak
BOŚ Bank 2,30% poniżej 50 tys. zł
3,00% od 50 tys. zł do poniżej 100 tys. zł
3,60% od 100 tys. zł
2 dla posiadaczy
rachunku bieżącego/
pomocniczego
1 dla pozostałych klientów
dla posiadaczy rachunku
bieżącego/ pomocniczego:
5 zł zlecenie stałe lub przelew z
odroczonym terminem realizacji
(przez internet)
0,15% min 5 zł od kwoty wypłaty,
pozostałe
dla pozostałych klientów:
10 zł zlecenie stałe lub przelew
z odroczonym
terminem realizacji (przez internet)
0,25% min 10 zł od kwoty wypłaty,
pozostałe
nie
Bank Polskiej Spółdzielczości 2,75% 1 10,00 zł tak
Citi Handlowy Firmowe Konto Oszczędnościowe:
3% do 50 tys. zł
3,5% powyżej 50 tys. zł
Firmowe Konto Superoszczędnościowe:
3,66%
1 9 zł przelew
0,3% min. 6 zł wypłaty
bezpośrednio z kont
oszczęnościowych w pakiecie
CitiKonto oferta dla biznesu
0,15% min. 3 zł w pakiecie
Citigold oferta dla biznesu
tak
Deutsche Bank PBC 3,00% 1 15,00 zł nie
Idea Bank 4,00% 1 4,99 zł tak
ING Bank Śląski 3,50% poniżej 100 tys. zł
3,75% od 100 tys. zł
1 6,00 zł tak
Kredyt Bank 0,00% do 1999,99 zł
2,00% od 2 tys. zł do 4 999,99 zł
2,50% od 5 tys. zł do 24 999,99 zł
3,00% od 25 tys. zł do 49 999,99 zł
3,25% od 50 tys. zł do 99 999,99 zł
3,50% od 100 tys. zł i powyżej
do 5,50% oprocentowanie promocyjne*
1 15,00 zł tak
mBank 2,20% dla kwoty z przedziału 0 – 49 999 zł
2,30% dla kwoty z przedziału 50 tys. zł – 99 999 zł
2,40% dla kowty większej lub równej 100 tys. zł
1 1 zł pierwszy przelew na inny
rachunek realizowany w Internecie
2 zł pierwszy przelew realizowany
przez mLinię
5 zł kolejne, jeśli klient realizuje
je w Internecie
10 zł kolejne, jeśli klient
reazlizuje je przez mLinię
nie
MultiBank 2,40%
2,60% dla posiadaczy MultiKonta First Class
0 5 zł przelew wewnętrzny
8 zł zewnętrzny
tak
Nordea Bank 2,20% od 0 zł do 4 999,99 zł
2,60% od 5 tys. zł do 49 999,99 zł
3,20% od 50 tys. zł i powyżej
1 0,2% min. 10 zł tak
Pekao SA 4% od 25 tys. zł do 49 999,99 zł **
4,15% od 50 tys. zł do 99 999,99 zł **
4,25% od 100 tys. zł do 499 999,99 zł **
4,50% od 500 tys. zł i powyżej **
1 8 zł przelew
0,5% min. 15 zł wpłaty
gotówkowe na rachunek
0,5% min. 10 zł wypłaty
gotówkowe z rachunku
tak
Polbank EFG 3% dla salda pomiędzy 5 tys. do 10 tys. zł
4% dla salda powyżej 10 tys. zł
wypłaty gotówki z
bankomatów Polbanku
i Euronetu bez limitu;
bezpłatne przelewy
przez internet
wypłaty gotówki z bankomatów
Polbanku i Euronetu bez limitu;
bezpłatne przelewy przez internet
nie
* oprocentowanie promocyjne do 5,5% także dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy od 2.11.2011 r. do 6.01.2012 r.
Promocja trwa do 28.01.2012 r.
** oferta dla nowych klientów, ważna do dnia 31.12.2011 r.
Źródło: Tax Care, XI 2011 r.