Zmiana kredytów na papiery dłużne

emisja papierów wartościowychCoraz częściej firmy zamieniają kredyty na papiery dłużne. Lista chętnych do emisji obligacji w przyszłym roku wciąż się wydłuża.

Znacząca część zadłużenia firm w Europie Zachodniej to głównie efekt emisji obligacji. Z badania przeprowadzonego przez Fitch Ratings wynika, że aż trzy czwarte europejskich korporacji korzysta właśnie z długu wygenerowanego w taki sposób. Oczekuje się, że taka sytuacja będzie miała miejsce również w Polsce.

Problemy strefy euro mogą przynieść ograniczenia i wprowadzanie dodatkowych restrykcji w udzielaniu kredytów w Polsce. Dodatkowo na zmniejszenie pułapu udzielania kredytów wypływają postanowienia Bazylea III, które przyczynią się do poszukiwania przez przedsiębiorstwa długoterminowego kapitału na rynku kapitałowym.

Rynek papierów nieskarbowych będzie rozwijał się aktywnie rozwijał. Co za tym idzie zwiększy się udział obligacji w strukturze zadłużenia przedsiębiorstw, a także wydłuży zapadalność długu. Zauważyć można również zwiększone zainteresowanie i zaufanie do obligacji nieskarbowych, zwłaszcza przy wysokim ratingu kredytowym.

Polski rynek papierów nieskarbowych w porównaniu do kredytów korporacyjnych jest niewielki. Zadłużenie z tego tytułu do III kwartału 2011 roku wyniosło 20,4 mld zł, z kolei zadłużenie z tytułu kredytów inwestycyjnych wyniosło 86 mld zł.

Coraz więcej firm rozważa emisję obligacji lub euroobligacji. Przedsiębiorstwa zwiększają emisję obligacji bądź zadebiutują na rynku euroobligacji.
Wśród banków, które zamierzają w najbliższym czasie emisje obligacji są Getin Noble Bank, BZ WBK oraz BPH.

Na koniec września zadłużenie banków, firm oraz samorządów z tytułu emisji papierów wyniosło ok. 90 mld zł. Poza granicami Polski ta kwota jest zdecydowanie większa, przekracza ponad 100 mld zł.

Tags: ,