Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce korzystają z leasingu

polski leasingRaport „MŚP pod lupą” przygotowany przez firmę badawczą TNS Pentor utwierdził przekonanie, że polski rynek leasingu jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Europie.

Przedsiębiorstwa oczekują od instytucji finansowych dostarczenia informacji, które są niezbędne do podejmowania decyzji, które są związane z finansowaniem firmy.

Raport informuje m.in. o stanie finansowym polskich małych i średnich firm. Według niego leasing określany jest za jedną z najdostępniejszych form finansowania inwestycji. Ok. 80% badanych przedsiębiorstw wskazało, że finansowanie za pomocą leasingu można uzyskać znacznie łatwiej i szybciej od innych rodzajów finansowania. Dodatkowo leasing oceniany jest jako jedna z najtańszych form pozyskania finansowania inwestycji.

W dalszym ciągu jednak najczęstszą metodą pozyskiwania środków dla firmy są środki własne (92%), następnie kredyt (46%), a dopiero później leasing (32%).

Kredyt częściej wybierany niż leasing

Pomimo tego, że leasing uznawany jest za bardziej przyjazny instrument dla przedsiębiorstw najczęściej wybieraną formą inwestycji jest kredyt. Leasing ma więc przed sobą jeszcze spore możliwości rozwoju, dlatego konieczne jest dalsze edukowanie przedsiębiorców o możliwościach i korzyściach wynikłych z leasingu. Polskie firmy mają zaufanie do spółek leasingowych i oczekują od nich takich informacji.

Polski leasing znajduje się w pierwszej dziesiątce leasingu w Europie, gdzie zawiera się aż 86% europejskiego leasingu.


Kraj Wartość w 2010r. W mld eur Zmiana wartości rynku leasingu
1 Niemcy 43,8 6,20%
2 Francja 36,42 9,20%
3 Wielka Brytania 34,86 0,80%
4 Włochy 29,8 5,40%
5 Hiszpania 11 25,00%
6 Szwecja 9,71 26,90%
7 Holandia 7,13 -11,10%
8 Szwajcaria 7,13 17,30%
9 Polska 6,83 30,80%
10 Austria 6,14 8,50%
11 Portugalia 4,86 1,70%
12 Dania 4,52 -2,80%
13 Belgia 4,01 6,60%
14 Norwegia 3,93 16,70%
15 Finlandia 3,1 1,50%

Przedsiębiorstwa z sektora MSP posiadają dużą wiedzę na temat kredytu i leasingu, a 65% stwierdziło, że informacje o warunkach i procedurach odgrywają decydująca rolę w podejmowaniu decyzji o wyborze formy finansowania.

Bariery w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

Do głównych przeszkód jakie napotka polski przedsiębiorca należą przede wszystkim skomplikowane procedury (35%), niejasne prawo (33%) oraz zły system podatkowy (29%).

Dla większości przedsiębiorstw informacje pozyskane od instytucji finansowych przyczyniają się do podjęcia decyzji o realizacjach finansowych w firmie. Dla 42% polskich przedsiębiorców wspomniane bariery nie stanowią przeszkody w rozwoju własnego biznesu.