Kredyt hipoteczny DnB Nord

Atrakcyjna oferta kredytu hipotecznego w DnB Nord trwa jeszcze do 30 listopada 2011 roku, w jej ramach pierwsze 100 klientów może iPada 2 w prezencie, natomiast marża wynosi niespełna 0,79%.kredyt hipotecnzy bank dnb nord

Najnowsza oferta kredytu hipotecznego w DnB Nord wyróżnia się na tle konkurencji. Klienci, którzy zdecydują się na kredyt w tym banku mogą liczyć na marżę w wysokości 0,79% w całym okresie kredytowania! Dodatkowo dla pierwszych 100 osób, które zdecydują się na kredyt hipoteczny dostanie iPada 2.

Bank DnB Nord nie pobiera prowizji za:

 • udzielenie kredytu,
 • podwyższenie kwoty kredytu w Euro

Dodatkowo nie wymaga się obowiązkowych ubezpieczeń na życie, od utraty dochodów czy do czasu wykonywania wpisu hipoteki w księdze wieczystej.

Klient ma możliwość finansowania kredytem aż 100% wartości nieruchomości, bez względu na wysokość wkładu własnego może liczyć na niską marżę. W DnB Banku klient może liczyć na szybką decyzję kredytową.

Spłata kredytu możliwa jest zarówno w ratach malejących bądź równych.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zmienne oparte o stawkę bazową 3 miesięczną oraz marżę Banku DnB Nord.

Bank DnB Nord akceptuje następujące źródła dochodu:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony
 • umowa o pracę na czas określony
 • kontrakt menedżerski
 • kontrakt marynarski
 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • prawa autorskie
 • z działalności gospodarczej rozlicznej na zasadach ogólnych, ryczałtu, karty podatkowej, pełnej księgowości
 • dywidenda
 • dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości
 • emerytura, renta przyznana na czas nieokreślony
 • emerytura zagraniczna, renta zagraniczna
 • dochody z tyt. pełnienia funkcji członka rady nadzorczej/zarządu

Celem kredytowania może być:

 • Zakup mieszkania lub domu wraz z garażem,
 • Zakup działki budowlanej,
 • Remont, wyposażenie domu, mieszkania,
 • Refinansowanie wniesionego przez Klienta wkładu własnego,
 • Refinansowanie poniesionych przez Klienta kosztów w ostatnich 24 miesiącach na zakup/budowę przez Inwestora Zastępczego domu, mieszkania,
 • Refinansowanie kosztów zakupu domu, mieszkania poniesionych przez Klienta w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
 • Możliwość uzyskania dodatkowych środków na dowolny cel.