Kredyt dla wolnych zawodów w Pekao

Przedstawiciele wolnych zawodów mogą liczyć na specjalną ofertę kredytową w Pekao SA. Możliwe jest skorzystanie z limitu debetowego bądź z kredytu inwestycyjnego SIL i Auto SIL.kredyt dla wolnych zawodów w pekao sa

Kto może skorzystać z oferty specjalnej kredytów dla w Pekao SA?

Kredyty dla wolnych zawodów przeznaczone są dla specjalistów, którzy prowadzą działalność prawniczą, rachunkowo – księgową, architektoniczną i inżynieryjną, weterynaryjną, lekarską, dentystyczną, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną oraz związaną z opieką medyczną.

Zawody te cieszą się dużym zaufaniem wśród społeczeństwa, dzięki czemu mogą oni liczyć na lepsze warunki kredytowania niż pozostali przedsiębiorcy.

Przedstawiciele wolnych zawodów mogą liczyć na uproszczone formalności, dostosowanie produktów finansowych do ich potrzeb oraz łatwiejszy sposób na pozyskanie funduszy na rozwój działalności.

Limit debetowy i kredyt inwestycyjny

Kredytobiorcy mają możliwość skorzystania z dwóch rodzajów kredytów, z limitu debetowego oraz kredytu inwestycyjnego. Maksymalna kwota limitu debetowego może wynieść trzykrotność miesięcznych wpływów – nawet 30 000 zł i być wykorzystana na bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Jeśli chodzi o kredyt inwestycyjny SIL – można go przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń, komputerów, sprzętów medycznych i innych środków trwałych lub Auto SIL – na zakup środków transportu (max. 150 000 zł).

Kredyt dla wolnych zawodów dostaną osoby, które prowadzą działalność gospodarczą przez minimum 24 miesiące, a także posiadają konto bankowe w Pekao przez co najmniej 6 miesięcy. Dodatkowo przedsiębiorca powinien prowadzić uproszczona rachunkowość w formie podatkowej księgi przychodów o rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego.

W ramach oferty kredytów dla klientów indywidualnych lekarzy oraz prawnicy mogą liczyć na lepsze oprocentowanie niż standardowe, obniżone o 5,5 p.p., natomiast pracownicy administracji publicznej i nauczyciele o stawkę oprocentowania niższą o 4 p.p.

Czytaj też: