Kredyt konsolidacyjny w Deutsche Banku

Kredyt konsolidacyjny to jeden kredyt zamiast kilku mniejszych. Bank, w którym zamierzamy zaciągnąć kredyt konsolidacyjny spłaca nasze dotychczasowe zadłużenia, zastępując je jednym, większym kredytem konsolidacyjnym o niższym oprocentowaniu.  

db kredyt konsolidacyjny

Bank niższe oprocentowanie rekompensuje sobie wydłużonym okresem kredytowania.  Dzięki takiemu rozwiązaniu kredytobiorca płaci niższą miesięczną ratę ale spłaca kredyt dłużej. Rozwiązanie takie sprzyja osobom, które chcą mieć lepszą miesięczną płynność finansową.  W ostatecznym rozrachunku jednak kredyt konsolidacyjny okazuje się droższy.

Zapoznaj się z kredytem konsolidacyjnym w Deutsche Banku

Deutsche Bank przedstawia swoim klientom DB Kredyt konsolidacyjny.  Kredyt konsolidacyjny w Deutsche Banku udzielany jest bez zabezpieczeń czy poręczeń. Może być przeznaczony na spłatę np. kredytów i pożyczek gotówkowych, samochodowych, ratalnych, zadłużenia z tytułu kart kredytowych oraz limitów w kontach osobistych, a także innych kredytów niezabezpieczonych. Konsolidacji podlega nawet 1 produkt kredytowy.
DB kredyt konsolidacyjny jest udzielany na okres od 3 do 72 miesięcy i może być zaciągnięty w kwocie większej niż suma refinansowanych zobowiązań Kredytobiorcy, co oznacza, że poza spłatą zobowiązań może otrzymać dodatkowe środki finansowe do dyspozycji. Deutsche Bank oferuje kredyt konsolidacyjny klientom, których dochody rozpoczynają się już od 450 zł brutto. Oprocentowanie kredytu wynosi 9,99 % i jest niezależne od kwoty kredytu czy okresu spłaty. Maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego to 80 000 zł.Od kwoty kredytu pobierana jest prowizja w wysokości od 2%. Przy kredytcie tym mozna skorzystać z pakietu ubezpieczeniowego. Deutsche Bank po podpisaniu z klientem umowy kredytu konsolidacyjnego wpłaca odpowiednie środki finansowe na konta bankowe wskazane przez kredytobiorcę.  Ewentualna nadwyżka środków zostaje przekazana na indywidualne konto kredytobiorcy, zgodnie ze wskazaniami w umowie. Kredytobiorcy, którzy skorzystają z kredytu konsolidacyjnego z polecenia innej osoby mają możliwość skorzystania z nagrody w postaci bonów wartościowych, które można zrealizować w wyznaczonych punktach sprzedaży detalicznej w całej Polsce. Z programu korzystają także osoby polecające.

Czytaj więcej: