Czy freelancer ma szansę na kredyt hipoteczny?

Osoba bez umowy o pracę często nie jest wiarygodna dla banków, w chwili kiedy badają zdolność kredytową. Coraz bardziej powszechnym staje się jednak freelancer, który mimo tego, że nie posiada stałej umowy osiąga dość wysokie przychody.kredyt hipoteczny dla freelancera

Freelancer często nie posiada własnego biura, a cała pracę wykonuje w domu, dlatego takie osoby często szukają mieszkania na kredyt.

Według badań przeprowadzonych w 2010 roku przez serwis infant.pl polscy freelancerzy to osoby w wieku 26 – 40 lat, mają wykształcenie wyższe, a zawód jaki wykonują to najczęściej grafik, informatyk, dziennikarz, tłumacz lub inna osoba prowadząca jednoosobową działalność, pracująca na zlecenie firmy zewnętrznej.

 Zdolność kredytowa freelancera

Przeciętnie freelancer otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż średnia krajowa, powyżej 5 000 zł (ok. 42%), ok. 10 tys. zł (34%). W związku z tak wysokimi zarobkami freelancerzy są coraz atrakcyjniejszą grupą dla banków, dla której mogą zaproponować swoje produkty, zwłaszcza kredyt.

Zanim jednak bank udzieli kredytu każdy klient musi mieć określoną zdolność kredytową na podstawie dochodów i stałych zobowiązań.

Warto pamiętać, że każda osoba na utrzymaniu freelancera obniża jego zdolność kredytową, wpływ na obniżenie zdolności kredytowej mają również zaciągnięte kredytu, limity konta osobistego czy karty kredytowej.

Jeśli osoba chce uzyskać kredyt na umowę zleceni lub o dzieło zazwyczaj musi przedstawić przynajmniej 6 takich umów (niekiedy umowy powinny być prowadzone przez okres min. 12 miesięcy). W zależności od banku zwraca się uwagę na całą kwotę lub na jej część.

W przypadku przedsiębiorców firma musi być prowadzone przez co najmniej 12 miesięcy.

By zwiększyć naszą zdolność kredytową warto spłacić dotychczasowe zobowiązania, czyli kredyty oraz zmniejszyć lub zlikwidować limity na karcie kredytowej. Zaznaczyć należy również, że posiadanie samochodu przyczynia się do zmniejszenia zdolności kredytowej.