Kredyt firmowy BZ WBK

kredyt firmowy bz wbkW BZ WBK przedsiębiorca może skorzystać z kilku możliwości dofinansowania swojej firmy. Kredyt dla firm w BZ WBK Można przeznaczyć na bieżącą działalność, na inwestycje czy skorzystać z kredytu preferencyjnego.

Kredyt na bieżące potrzeby

BZ WBK posiada pakiet kredytów dla firmy, które można przeznaczyć na bieżące potrzeby firmy.  Jest to tzw. Biznes Expres, który pozwala na szybkie finansowanie pilnych wydatków, przeznaczony jest dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, rolników czy przetwórców branży spożywczej.
Kredyt Biznes Expres EBI przystosowuje się do specyfiki funkcjonowania firmy, przeznaczony na bieżącą działalność jak i inwestycje na okres od 2 do 5 lat.
Natomiast  Kredyt Biznes Expres Hipoteka pozwala na tanie pozyskanie środków finansowych nawet na 15 lat.

Kredyt w rachunku bieżącym pozwala na pozyskanie środków na regulację bieżących zobowiązań oraz nagłe wydatki, można je przeznaczyć na dowolny cel zapewniający firmie płynność finansową.  Możliwe jest odnowieni kredytu, każdy wpływ pieniędzy na konto powoduje zmniejszenie zadłużenia kredytowego. Przedsiębiorstwo może dowolnie korzystać ze środków w całym okresie do wysokości określonego limitu.

 

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny w BZ WBK może być udzielony na zakup udziałów w spółce bądź na sfinansowanie nakładów na odtworzenie lub zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
Zaletą kredytu inwestycyjnego jest niski wkład własny, czyli firma może sfinansować nawet 95% wartości inwestycji. Możliwe jest zaciągnięcie kredytu zarówno w polskich złotych, w dolarach amerykańskich, euro, frankach szwajcarskich czy funtach brytyjskich.
Okres kredytowania można dostosować do biznesplanu przedsiębiorstwa. Możliwe jest m.in. przesunięcie terminu spłaty o 18 miesięcy przy kredycie w PLN lub o 12 miesięcy przy kredytach walutowych.
Pieniądze z kredytu inwestycyjnego mogą zostać przelane w jednorazowo bądź w transzach, w zależności od potrzeb firmy.

Kredyty preferencyjne

W BZ WBK przedsiębiorstwo może starać się o kredyt z odpłatą, gdzie ARiMR pokrywa część oprocentowania. Dostępny jest kredyt klęskowy ARiMR oraz kredyt inwestycyjny ARiMR.
Kredyt klęskowy ARiMR pozwala wznowić produkcję w przypadku szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe.
Kredyt inwestycyjny ARiMR przeznaczony jest dla rolników, producentów planujących rozwój i unowocześnienie gospodarstw, a także przedsiębiorstw z branży rolnej.