Spada akcja kredytów hipotecznych, spadają ceny mieszkań

Aktualnie na rynku nieruchomości można zauważyć lekki spadek cen mieszkań. Największe różnice w cenach uwidaczniają się w największych miastach. Rekordzistą jest Wrocław. Tutaj ceny mieszkań spadły nawet o 300 zł na metrze kwadratowym mieszkania.

kredyt hipoteczny

Według analityków ceny mieszkań zaczynają powoli hamować i niedługo przestaną spadać. Mieszkania są takim produktem, na który zawsze będzie popyt. Dlatego też deweloperzy niechętnie obniżają ceny.

Ceny mieszkań spadają przez mniejszą akcję kredytów hipotecznych!

Dlaczego ceny mieszkań w ostatnim czasie zaczęły spadać? Odpowiedź jest dość prosta. W stosunku do poprzedniego roku zmalała akcja kredytowa. Coraz mniej Polaków decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, co wpływa na zmniejszanie się popytu na mieszkania.

Co wpłynęło na zmniejszenie popytu na kredyt mieszkaniowy?

Na popyt na kredyty mieszkaniowe największy wpływ mają trzy podstawowe czynniki:

  • likwidacja programu „Rodzina na swoim”,
  • wprowadzenie rekomendacji S,
  • zawirowania walutowe i ograniczenie kredytowania w walutach obcych.

Likwidacja Rodziny na Swoim ma nastąpić dopiero pod koniec 2012 roku. Niemniej jednak zostały już wprowadzone pewne ograniczenia dotyczące maksymalnych cen za 1 metr kwadratowy mieszkania. Spowodowało to bardzo niekorzystną sytuację, ponieważ większość mieszkań w dużych miastach Polski nie mieści się w określonych limitach. Z tego też względu największe miasta odnotowały największe spadki cen mieszkań.

Wprowadzenie rekomendacji S spowoduje większe wymogi względem kredytobiorców. Teraz każdy kredyt hipoteczny będzie kalkulowany tak, żeby klient był w stanie go spłacić w ciągu maksymalnie 25 lat. W rzeczywistości kredyt może być udzielony na dłuższy okres czasu, ale kredytobiorca musi mieć tak wysoką zdolność kredytową, która pozwoliłaby na wcześniejszą spłatę.

Dodatkowym niekorzystnym aspektem są ostatnie zawirowania na rynku walutowym. Bank praktycznie nie udzielają kredytów we frankach szwajcarskich. Ponadto nie mogą udzielać zbyt wielu kredytów walutowych. Obecnie najłatwiej jest otrzymać kredyt hipoteczny w polskich złotych. W ostatnim kwartale bieżącego roku ilość udzielonych kredytów w walucie polskiej przekraczała 78%! Tendencja zaciągania kredytów w PLN będzie nadal wzrastać.

Wyniki akcji kredytowej uzyskane w III kwartale 2011 roku, zarówno jeśli chodzi o liczbę – 59 571 kredytów, jak i wartość wynosząca 12,8 miliarda złotych udzielonych kredytów okazały się słabsze o ponad 4% od wyników z II kwartału bieżącego roku.

Czytaj więcej: