Droższe konta w Banku BGŻ

Z początkiem grudnia Bank BGŻ wprowadził podwyżki do tabeli opłat i prowizji, odbiło się to również na kosztach Konta z Podwyżką. Zmieniły się także standardowe opłaty za prowadzenie konta.konto osobiste w banku bgż

Konto Plus „Konto z Podwyżką” nadal jest prowadzone za darmo, jednak zmieni się opłata za kartę debetową wydaną do rachunku. Do grudnia koszt ten wynosił 5 zł, obecnie wzrósł do 8 zł. Istnieje jednak możliwość obniżenia opłaty do tych 5 zł, pod warunkiem, że klient w ciągu miesiąca wykona transakcje przy użyciu karty na łączną kwotę przekraczającą 300 zł.

Aby uzyskać premię 1%, klient musi zdeklarować się, że wynagrodzenie będzie wpływało na rachunek oraz wykona co najmniej trzy transakcje kartą.

Od grudnia klient nie ma możliwości obniżenia opłaty za konto o połowę przy określonym saldzie tak jak to było do tej pory, można uniknąć opłaty w całości przy odpowiednim saldzie (dla Planu Standardowego- 7 000 zł, Planu Aktywnego – 9 000 zł, Planu Senior – 2 000 zł).

W Planie Standardowym i Aktywnym, jeśli nie osiągnie się określonych pułapów, które pozwolą uniknięcia opłaty, klienci będą musieli ponieść wyższy koszt obsługi klienta (wzrost w Planie Standardowym z 6,50 zł do 6,90 zł, w Planie Aktywnym z 15 zł do 18 zł). Jeśli klient zechce zmienić plan taryfowy na niższy poniesie z tego tytułu opłatę w granicach 20 – 50 zł.

Karty debetowe

W ramach Pakietu Standardowego, ePlanu i Planu Senior wzrosły opłaty za karty debetowe. Miesięczna opłata wynosiła 3 zł, obecnie wynosi 4 zł. Aby jej uniknąć należy wykonać transakcje na minimum 300 zł miesięcznie.

Opłata za bankomatów obcych wynosi 3% prowizji (minimum 5 zł). Wzrosła również opłata za abonament, który dawał możliwość bezpłatnego wypłacania gotówki ze wszystkich bankomatów z 2 zł do 4 zł.

Za wypłatę z bankomatów za granicą klient zapłaci 3% ( min. 10 zł)