Kredyt konsolidacyjny w Banku BGŻ

Kredyt konsolidacyjny to nic innego jak zastąpienie kilku kredytów na jeden większy o niższym oprocentowaniu. Bank BGŻ spłaci za nas wszystkie dotychczasowe zobowiązania, zastępując je jednym

kredyt konsolidacyjny w Banku BGŻ

kredytem. Dzięki takiemu rozwiązaniu o spłacie raty kredytowej myślimy tylko raz w miesiącu, opłacamy bowiem jedną ratę, nie kilka. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie dla kredytobiorcy. Dodatkowo kwota miesięcznej raty jest niższa od sumy wcześniej spłacanych zobowiązań. Jest to spowodowane obniżeniem stawki procentowej. Jedynym mankamentem kredytu konsolidacyjnego jest wydłużony okres kredytowania. W ten sposób bank rekompensuje sobie zmniejszone oprocentowanie. Niemniej jednak kredyt konsolidacyjny umożliwia poprawę płynności finansowej kredytobiorcy.

Cechy kredytu konsolidacyjnego w Banku BGŻ

Zaletą kredytu konsolidacyjnego w Banku BGŻ jest możliwość przeznaczenia 30% wolnych środków z kredytu na dowolny cel konsumpcyjny.

Kwota przyznawanego kredytu konsolidacyjnego jest uzależniona od wartości nieruchomości zabezpieczającej kredyt oraz od zdolności kredytowe kredytobiorcy. Minimalna kwota kredytu konsolidacyjnego w Banku BGŻ to 20 000 zł. Okres kredytowania wynosi od 12 miesięcy do maksymalnie 30 lat. Nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego może należeć także do osoby trzeciej lub występować w postaci gruntów rolnych lub siedlisk.

Zobowiązania podlegające konsolidacji w Banku BGŻ:

 • kredyt mieszkaniowy
 • kredyt samochodowy
 • pożyczka hipoteczną
 • pożyczka gotówkowa
 • kredyt gotówkowy
 • zobowiązania wynikające z umowy o kartę kredytową
 • kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego w Banku BGŻ

Oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego w Banku BGŻ jest wyznaczane na podstawie zmiennej stopy referencyjnej 6M WIBOR i marży Banku. Wysokość marży pobieranej przez bank jest uzależniona od kwoty udzielonego kredytu.

Stawki oprocentowania zmiennego:

 • dla kwoty kredytu do 50 000 zł – WIBOR 6M + 4,70%,
 • dla kwoty kredytu powyżej 50 tys. do 150 tys. zł – WIBOR 6M + 4,50%,
 • dla kwoty kredytu powyżej 150 tys. zł – WIBOR 6M + 3,50%.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu na dzień 30.09.2011 r. wynosi 9,1%  dla kredytu w kwocie 200 000 zł na 360 miesięcy, z marżą 3,5% i opłatą przygotowawczą 3,5%, ustanowioną prawomocnie hipoteką, przy założeniu: kredyt wypłacony jednorazowo i spłacany w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, koszt zabezpieczenia spłaty kredytu 517 zł.

Zalety kredytu konsolidacyjnego w Banku BGŻ

 • możliwość uzyskania szybkiej decyzji kredytowej,
 • okres kredytowania nawet do 30 lat,
 • możliwość spłaty kredytu w ratach stałych bądź malejących,
 • możliwość karencji w spłacie kredytu nawet do 11 miesięcy,
 • szerokie pakiety ubezpieczeniowe.

Czytaj więcej: