Ostatni dzwonek na kredyt hipoteczny bez rekomendacji „S”

W 2012 roku ma zostać wprowadzona rekomendacja „S”, która podwyższy wymogi względem kredytobiorców dotyczące odpowiedniej zdolności kredytowej. Każda osoba ubiegająca się od nowego roku o kredyt hipoteczny będzie musiała mieć zdolność kredytową na takim poziomie by móc spłacić zadłużenie w ciągu maksymalnie 25 lat.

Kredyt hipoteczny w 2011 roku jeszcze na starych warunkach

Od 2012 roku wprowadzenie rekomendacji S spowoduje wiele zmian na rynku kredytowym. Przede

Kredyt hipoteczny - zdolność kredytowa

wszystkim spadnie liczba udzielanych kredytów hipotecznych. Stanie się tak ze względu na bardziej rygorystyczny sposób obliczania zdolności kredytowej. Wiele osób całkowicie zrezygnuje z pozyskania kredytu hipotecznego, pozostała część osób, będzie musiała zastanowić się nad niższą kwotą kredytu i zakupem mniejszego mieszkania.

Zdolność kredytowa będzie liczona tak aby każdy kredytobiorca był w stanie spłacić zadłużenie w ciągu maksymalnie 25 lat. Oczywiście kredyt hipoteczny będzie mógł być udzielony na dłuższy okres czasu, lecz kredytobiorca mimo to będzie musiał wykazywać wyższą zdolność kredytową.

Obecnie zdolność kredytowa osoby przeciętnie zarabiającej 2586 zł netto wynosi 258 tys. zł. To umożliwia opłacanie raty kredytu w złotych w wysokości 1586 zł lub 1269 zł dla kredytu walutowego. Po wejściu w przyszłym roku rekomendacji S, zdolność kredytowa będzie dużo niższa. Oznacza to, że warto jeszcze w grudniu postarać się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Należy zaznaczyć, że miesięczna rata nie może być wyższa niż połowa miesięcznych dochodów netto. W przypadku kredytu hipotecznego w walucie obcej maksymalny koszt miesięczny raty może stanowić 42% dochodu netto. Kredyty walutowe są bowiem obarczone ryzykiem zmian i wahań kursowych, o czym nie dawno przekonało się wielu kredytobiorców kredytu we frankach szwajcarskich.

Najciekawszy kredyt według grudniowej edycji rankingu INVIGO TOP 10, w PLN oraz w Euro oferuje obecnie Deutsche Bank, tymczasem najlepszą ofertę w ramach programu „Rodzina na Swoim” proponuje Eurobank.

Warto zaznaczyć, że kredyty mieszkaniowe w ramach programu Rodzina na swoim w wielu przypadkach stały się mało atrakcyjne. W preferencyjnym programie z dopłatami rządowymi również wprowadzono kilka zmian. Najbardziej dotkliwą jest ustalenie dość niskich cen stanowiących maksymalne stawki za 1 metr kwadratowy mieszkania. W konsekwencji obecnie mała liczba mieszkań spełni określone kryteria. Do programu Rodzina na Swoim zazwyczaj kwalifikują się wyłącznie małe mieszkania zlokalizowane na obrzeżach miast, daleko od centrum.

Czytaj więcej: