Nowe warunki kredytów samochodowych!

W życie weszła zmieniona, znowelizowana ustawa o kredycie konsumenckim.

Teraz każdy bank jest zobowiązany do rzetelnego informowania swoim klientów o wszystkich kosztach związanych z zaciąganym kredytem. Dodatkowo wprowadzono dłuższy czas na odstąpienie od umowy kredytu samochodowego.

Do tej pory kredyt konsumencki rozumiany był jako kredyt w maksymalnej wysokości równej 80 000 zł. Obecnie wprowadzono wyższy limit wynoszący 255.500 zł. Oznacza to, że w ramach kredytu samochodowego możemy pozyskać droższy samochód. Do kwoty 80 000 zł dostępne były jedynie samochody klasy C, jeżeli chodzi o zakup nowego auta. Zwiększona kwota kredytu samochodowego umożliwia pozyskanie samochodu wyższej klasy.

Większe możliwości z kredytem samochodowym

Od 18 grudnia obowiązuje nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Wprowadza kilka zmian, dotyczących także instytucji bankowych. Są one zobowiązane do przedstawiania kompletnych kosztów związanych z kredytem konsumenckim. Do tej pory za kredyt konsumencki uznawane były kredyty do maksymalnej wysokości równej 80 000 zł. Wynika z tego, że kredyt samochodowy mieszczący się w ramach kredytu konsumenckiego nie mógł być zbyt wysoki. Za taką gotówkę można było jedynie pozyskać samochód klasy C. Nowelizacja ustawy wprowadza zwiększenie limitu do kwoty 255 500 zł. Jest to bardzo duża różnica w kwocie, która pozwala na pozyskanie naprawdę luksusowego samochodu.

Kolejnym znacznym udogodnieniem dla kredytobiorców jest wydłużenie czasu możliwego do odstąpienia umowy. Do tej pory okres ten wynosił 10 dni, aktualnie został wydłużony do 14 dni. Czas odstąpienia od umowy oznacza okres, w trakcie którego kredytobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat. Jedynym kosztem są narosłe odsetki za okres od wypłacenia środków pieniężnych do chwili zerwania umowy.

Nowe prawo wymaga, aby oprócz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania konsument otrzymywał cały pakiet szczegółowych informacji zawsze wtedy, gdy kredytodawca podaje koszt uzyskania pożyczki m.in. całkowitą kwotę kredytu, stopę oprocentowania wraz z  wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie pożyczki.

Zapisy znowelizowanej ustawy posiadają także negatywne zapisy dla kredytobiorców. Przykładem może być dodatkowa opłata za wcześniejszą spłatę kredytu.  Bank za wcześniejszy termin spłaty kredytu ma prawo pobierać opłatę z tytułu rekompensaty. Wprowadzana zmiana nie będzie jednak dotyczyła wszystkich kredytów, a jedynie pożyczek o stałej stopie oprocentowania i tylko w sytuacji, gdy spłacona przed terminem kwota przekracza w ciągu 12 miesięcy określoną wartość (w Polsce – trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg danych Głównego Urzędu Statystycznego).

Czytaj więcej: