Problemy z płynnością finansową firmy? Sprawdź możliwe rozwiązania!

Twoja firma ma problemy ze regulowanie rat kredytowych? Skorzystaj z wakacji kredytowych lub skorzystaj z kredytu konsolidacyjnego.kredyt konsolidacyjny

Według ostatnich danych KNF polskie przedsiębiorstwa nie regulują swoich zobowiązań na łączną kwotę ponad 60 mld zł. Jeszcze w 2007 roku wartość zagrożonych kredytów wynosiła 22 mld zł. Niepewna sytuacja gospodarcza jeszcze mocniej przyczyni się do do wzrostu zadłużenia.

Jeśli mamy problemy ze spłatą swoich zobowiązań jak najszybciej należy powiadomić o tym bank najlepiej jeszcze przed tym, jak pojawią się opóźnienia w spłacie. Tak wczesne rozmowy ułatwią rozmowy i wpłyną na rozwiązanie problemu w jak najszybszym terminie.

Sposoby na uregulowanie dotychczasowych zobowiązań!

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest chwilowe zawieszenie spłaty, wydłużenie okresu kredytowania (m.in. kredyt konsolidacyjny) lub skorzystanie z wakacji kredytowych.

W przypadku dwóch pierwszych opcji klient zapłaci mniejsze raty, trzecie rozwiązanie pozwala na regulację jedynie części odsetkowej w wyznaczonym czasie.

Jeśli przedłużymy okres kredytowania zapłacimy mniejsze raty, musimy jednak wiedzieć, że całkowity koszt kredytu będzie wyższy niż normalnie. Wakacje kredytowe pozawalają na zawieszenie spłaty raty nawet na kilka miesięcy, co pozwala rozwiązać problem w przypadku chwilowych kłopotów finansowych. W tym przypadku raty kredytowe mogą być doliczone do zadłużenia bądź wydłuży się okres kredytowania.

Kredyt konsolidacyjny pozwala na uregulowanie kilku wcześniej zaciągniętych zobowiązań, poprzez wydłużenie okresu kredytowania i uzyskanie niższego oprocentowania.

Czytaj też: