Finansowanie przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych

Kredyt bankowy to nie jedyny sposób na pozyskanie środków na rozwój przedsiębiorstwa. Firmy mają możliwość korzystania także z leasingu oraz faktoringu.

Finansowanie z leasingiem i faktoringiem

Obecnie każdy przedsiębiorca powinien zaznajomić się z możliwościami finansowania przedsiębiorstwa ze źródeł pozabankowych. Eksperci przewidują bowiem, że od przyszłego 2012 roku banki będą ograniczały akcję kredytową.

Istnieją dwie najpopularniejsze sposoby finansowania poza kredytami. Należą do nich emisja długu i leasing zwrotny. Emisja długu zalicza się do najbardziej tradycyjnych sposobów pozyskiwania kapitału. Niemniej jednak dopiero od kilku lat forma ta zyskuje zwolenników.  Wzrost zainteresowania emisja długu zawdzięcza dynamicznemu rozwojowi rynku dłużnych papierów wartościowych Catalyst przy warszawskiej GPW.

Bardzo korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest forma leasingu. W jego ramach leasingobiorca otrzymuje przedmiot do użytkowania w zamian za miesięczne opłacanie rat leasingowych. Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca może wykupić przedmiotu leasingu. Leasing jest pozytywnym rozwiązaniem dla firm ze względu na mały wpływ na bilans spółki. Dodatkowo raty leasingowe są wliczane do kosztów uzyskania przychodów, co powoduje zmniejszenie dochodu spółki a ostatecznie podatku koniecznego do zapłaty.

Alternatywą dla kredytów bankowych jest także faktoring. To usługa finansowa, w której podmiot finansujący – faktor – nabywa prawa do przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu faktur wystawionych przez podmiot finansowany, czyli faktoranta. Taki rodzaj pozyskiwania środków finansowych stosują zazwyczaj przedsiębiorstwa odznaczające się długim okresem ściągania należności.

Kolejną możliwością pozyskania środków finansowych są fundusze pożyczkowe. Udzielają one pożyczek zazwycza firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na finansowanie inwestycji, zakup materiałów i surowców. Zwykle można pożyczyć 10 – 120 tys. zł na maksimum 5 lat. Fundusze pożyczkowe nie udzielają pożyczek niewypłacalnym przedsiębiorstwom.

Czytaj więcej: