Praktyczne porady dotyczące wyboru kredytu samochodowego!

Kredyty samochodowe stają się coraz częstszą formą pozyskiwania samochodu. Przyczyn należy upatrywać w częstych przypadkach braku wystarczających oszczędności na zakup samochodu. Dodatkowo kredyt samochodowy jest dość atrakcyjną formą kredytowania ze względu na niższe oprocentowanie niż w przypadku kredytu gotówkowego.

Bank udzielający kredytu samochodowego ma pewność, że celem kredytowym jest zakup samochodu, jednocześnie posiada zabezpieczenia w postaci ruchomości, czyli zakupionego pojazdu.

Cechy kredytu samochodowego

Kredyt samochodowy należy do kredytów celowych. Może być przeznaczony nie tylko na zakup samochodu, ale także przyczepy kempingowej, motoru czy też nawet łodzi motorowej. Kredyt samochodowy może pokryć koszt zakupu zarówno nowego, jak i używanego pojazdu. Niestety zazwyczaj przy zakupie używanego samochodu koszty kredytu są nieco wyższe. Maksymalny okres kredytowania kredytu samochodowego wynosi od 6 do 8 lat.

Dokumenty przy kredycie samochodowym

Jak przy każdym kredycie, tak i w przypadku kredytu samochodowego bank będzie wymagał od nas zaświadczenia o zarobkach. Ta procedura jest czasami pomijana w przypadku gdy kredytobiorca jest stałym klientem banku. Często także duże znaczenie ma wprowadzenie wkładu własnego. Dodatkowo przy zakupie samochodu używanego musimy dostarczyć poświadczenie z rejestru zastawów, o braku ustanowienia zastawu na kupowanej ruchomości. Jednocześnie w przypadku kupna samochodu na raty, musi mieć wykupione autocasco. Dla zabezpieczenia spłaty kredytu samochodowego banki zazwyczaj stosują zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie. Do mniej popularnych zabezpieczeń należą depozyt karty pojazdu, weksel in blanco, przewłaszczenie częściowe lub warunkowe.

Zabezpieczenia kredytu samochodowego – zastaw i przewłaszczenie

Dokonanie zastawu rejestrowego wymaga pisemnej umowy między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu a bankiem oraz wpis do rejestru zastawu. Zastaw musi być odnotowany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu nabywanego na kredyt.

Przewłaszczenie polega na przeniesieniu własności pojazdu przez kredytobiorcę na rzecz banku udzielającego kredytu. Umowa musi zawierać zobowiązanie banku do zwrotu tytułu własności kredytobiorcy po spłacie kredytu samochodowego. Przewłaszczenie uniemożliwia sprzedaż pojazdu oraz dokonywanie jakichkolwiek przeróbek technicznych w czasie kredytowania.

Kredyt samochodowy można zaciągną w dowolnej walucie oferowanej przez określony bank. Warto jednak zaznaczyć, że każdy kredyt walutowy wiąże się z ryzykiem zmiany kursów. Najlepiej jest wybrać kredyt samochodowy w walucie, w jakiej osiągamy dochody.

Alternatywą dla kredytu samochodowego jest leasing.

Czytaj więcej: