Zarobki Polaków a zdolność kredytowa

Zarobki kredytobiorców stanowią podstawę do ich oceny zdolności kredytowej przez banki. To od nich zależy wysokość kredytu możliwego do otrzymania.  W 2012 roku będzie obowiązywać także rekomendacja SII, która zdecydowanie zwiększa wymogi wobec kredytobiorców.

Teraz przy zaciąganiu kredytu hipotecznego każdy kredytobiorca będzie musiał wykazywać taką zdolność kredytową, które pozwalałaby na spłacenie kredytu w ciągu maksymalnie 25 lat. Kredyty hipoteczne będą mogły być przyznawane na dłuższe okresy kredytowania, lecz kredytobiorcy będą musieli posiadać wyższą zdolność kredytową.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa, jak już wcześniej zostało wspomniane jest przede wszystkim uzależniona od zarobków kredytobiorcy. Niemniej jednak, zdolność kredytowa osób o identycznych zarobkach może być różna, od czego jest to zależne? W głównej mierze od sytuacji rodzinnej oraz ilości posiadanych dotychczasowych zadłużeń.

Bank zdecydowanie chętniej pożyczy pieniądze młodemu, samotnemu mężczyźnie, nieposiadającemu kredytów aniżeli dojrzałemu, jedynemu żywicielowi rodziny, tym bardziej jeżeli posiada inne zobowiązania do spłacenia. Ważne jest także wykształcenie. Osobom z wyższym wykształceniem łatwiej jest otrzymać kredyt hipoteczny.

Rodzaj umowy o pracę a zdolność kredytowa

Zdecydowanie największe szanse na otrzymanie zadowalającego kredytu mają osoby potwierdzające osiąganie zarobków umową o pracę na czas nieokreślony.

Częstym problemem jest także sytuacja, w której kredytobiorca osiąga najwięcej dochodów z premii lub prowizji. Takie dochody nie wynikają z umowy, więc nie powinny być brane pod uwagę. Banki jednak kierują się przede wszystkim logikom osiągania dochodów, więc nie skreślają takich osób. Wystarczy udowodnić bankowi, że udział premii w zarobkach utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie. W tym celu należy przedstawić kilkumiesięczny wykaz otrzymywanych premii, dzięki czemu bank wliczy je do naszej zdolności kredytowej.

O kredyt hipoteczny warto starać się razem ze współmałżonkiem, co umożliwi otrzymanie większego kredytu dzięki wyższej zdolności kredytowej. Z reguły zdolność kredytowa jednej osoby jest niższa aniżeli dwóch.

Czytaj więcej: