Oprocentowanie lokat bankowych będzie spadać

W grudniu 2011 roku odnotowano spadek średniego oprocentowania lokat bankowych. Na początku 2012 roku tylko kilka banków zdecydowało się na lekkie podniesienie oprocentowania lokat. Należą do nich: Inteligo, Credit Agricole, FM Bank i Raiffeisen Bank. Analitycy alarmują, że dla klientów może to być ostatnia szansa ulokowania swoich oszczędności na tak dobrych warunkach, gdyż oprocentowanie lokat będzie nadal spadało.

Spadające oprocentowanie lokat bankowych

Specjaliści przewidują, że w najbliższym czasie, po pewnym spadku procentowania lokat bankowych, ustabilizują się one na stałym poziomie z możliwością niewielkiej tendencji spadkowej. Na politykę banków dotyczącą oprocentowania lokat największy wpływ ma przyszła likwidacja lokat antybelkowych, która ma nastąpić w pierwszym kwartale 2012 roku. Przed największym wyzwaniem stoją obecnie banki, które udostępniły najwięcej lokat antybelkowych. Muszą one zmierzyć się z wyzwaniem jak zrekompensować swoim klientom przywrócenie podatku, czyli tym samym spadek rentowności lokaty.

Banki najbardziej obawiają się szybkiego odpływu gotówki poprzez wycofywanie lokat przez klientów banku. W najbliższych 2 – 3 miesiącach można się spodziewać lekkiego obniżenia oprocentowania lokat i rachunków oszczędnościowych, szacunkowo o 0,5 – 0,75 pkt proc. w odniesieniu do poziomów z końca 2011 r.

Nie można jednak wykluczyć sytuacji istnienia bardzo atrakcyjnych, okazjonalnych ofert lokat bankowych. Banki prowadzące bardziej intensywną działalność kredytową mogą zostać zmuszone do oferowania wysokiego oprocentowania lokat w celu interwencyjnego pozyskiwania środków na sfinansowanie akcji kredytowych.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie chce dopuścić do zaistnienia rywalizacji depozytowej pomiędzy bankami. Jeżeli banki zaczną oferować coraz bardziej atrakcyjne lokaty, klienci będą ciągle przenosić swój kapitał, co dla wielu banków może być tragiczne w skutkach. KNF proponuje emisję obligacji, które będą mogły być pozyskiwane także przez klientów indywidualnych. Pozwoli to na zatarcie niepocieszenia po korzystnych lokatach.

Czytaj więcej: