Mimo zachowania stóp zwrotu rata kredytu wzrasta o 45 zł

Osoby, które mają kredyt w złotych od stycznia muszą liczyć się z tym,  że miesięczna rata kredytu wzrośnie o 45 zł. Spowodowane to jest wzrostem stopy WIBOR, którą banki aktualizują co kwartał.wibor

Bazowa stopa procentowa wynosi 4,5% i w najbliższym czasie nie Rada Polityki Pieniężnej nie planuje jej zmieniać.

Ujemne stopy procentowe są wynikiem inflacji w listopadzie, która wyniosła 4,8%. W drugiej połowie roku możliwe są dwa skrajne scenariusze, jeśli przez najbliższe miesiące WIBOR 3M nie powinien spaść, o tyle obniżki można się spodziewać we wrześniu.

Rata kredytu wyższa o 45 zł

W styczniu kredytobiorcy spłacający kredyt w polskich złotych zapłacą wyższą ratę. Wpływ na to mają skoki wzrostu stóp WIBOR.

Mimo, iż w ostatnich dwóch miesiącach stopa rynkowa praktycznie się nie zmieniła, jednak większość banków stosuje aktualizację stóp procentowych co kwartał. I w związku z tym w porównaniu do września 2011 roku WIBOR 3M wzrósł o 0,23 p.p. (z 4,75 do 4,99 p.p.). Jeśli założymy, że marża kredytu będzie na poziomie 1,25%, dla kredytu w wysokości 300 tys. zł na 30 lat, podwyżka WIBOR spowoduje podniesienie raty z 1 800 do 1 845 zł.

Aktualizacja WIBIOR co kwartał?

Nie wszystkie banki aktualizują WIBOR co kwartał, zdarzają się takie, które robią to jeszcze rzadziej, raz na pół roku a nawet raz na rok! Raz na pół roku aktualizacji stóp procentowych dokonuje BOŚ, Pekao Bank Hipoteczny oraz ING. W  Banku BGŻ aktualizacja następuje co 6 miesięcy lub raz do roku, w zależności czy pod uwagę brany jest WIBOR 6 –miesięczny czy roczny.

Niektóre banki zmieniają stopę procentową raz na miesiąc – mBank, a także Multibank, BPH miesięcznej aktualizacji dokonuje tylko do pewnej części umów kredytowych.

Rzadsze aktualizacje korzystne są wówczas, gdy stopy procentowe rosną, dzięki temu dłużej spłacamy niższe raty. W przypadku obniżek stóp procentowych jest na odwrót.

Zmiana stopy WIBOR jest ustalana systematycznie, jednak każdy bank ustala dowolny termin jej obliczania. Stawka to może być wyliczana w dniu poprzedzającym zmianę stóp, średnia może być również wyliczana w kilku wybranych dni w ciągu miesiąca. Banki mogą sobie także zastrzec, że aktualizacja WIBOR może nastąpić, gdy stopa rynkowa wzrośnie o określony p.p.

Be Sociable, Share!