Kredyt, a może lokata? Czy Polacy dużo oszczędzają?

Większość ekspertów alarmuje przed zagrożeniem związanym ze zwiększającym się procentem zadłużenia Polaków. Czy mają oni podstawy do obaw? Z analiz rynkowych wynika, że Polacy zdecydowanie więcej oszczędzają, aniżeli pożyczają. Statystyczny mieszkaniec naszego kraju (wliczając niemowlaki i emerytów) ma 14,2 tys. zł kredytów oraz 24,5 tys. zł odłożone na lokacie.

Więcej oszczędności na lokatach niż pożyczek bankowych

Statystycznie Polak oszczędza więcej pieniędzy niż pożycza w ramach kredytu bankowego.

Dodatkowo Komisja Nadzoru Finansowego nieustannie sprawuje nadzór nad poczynaniami mieszkańców naszego kraju i nie dopuszcza do sytuacji nadmiernego zadłużenia. Banki zmniejszyły skalę prowadzenia działalności kredytowe. Mimo to zadłużenie nadal rośnie. Taka sytuacja budzi zaniepokojenie KNF. Kwota zaległych płatności na koniec 2011 roku wynosiła 35,4 mld zł i była o 40 proc. wyższa niż rok temu. Statystycznie na jednego dłużnika przypada obecnie 17 tys. zł, w zeszłym roku kwota zadłużenia wynosiła 10 tys. zł. Jak widać, różnica jest dość znacząca. Taka sytuacja wg ekspertów wynika najprawdopodobniej  z boomu kredytowego, mającego miejsce w latach 2006-2008. Podczas boomu banki nazbyt intensywnie udzielały kredytów i pożyczek.  Obecnie widoczne są skutki takiego postępowania. Poziom zadłużenia polaków zacznie spadać dopiero za kilka lat, kiedy zostaną spłacone wcześniejsze zadłużenia.

KNF hamuje emisję kredytową!

Do tej pory kwota zadłużenia Polaków ogółem wzrastała w bardzo szybkim tempie z roku na rok. Obecnie KNF dąży do wyhamowania emisji kredytowej. W najbliższych latach zadłużenie Polaków ma wzrastać w dużo wolniejszym tempie, dążąc do powolnego wygasania.

Jednym z działań KNF zmierzającym do osiągnięcia założonego celu jest wprowadzenie rekomendacji S. Nakłada ona wyższe wymogi wobec kredytobiorców zaciągających długoterminowe kredyty, przede wszystkim hipoteczne. Zmianie podlega sposób kalkulowania zdolności kredytowej klientów banków. Teraz każdy z nich musi wykazywać zdolność kredytową na poziomie pozwalającym spłacić zadłużenie w ciągu maksymalnie 25 lat. Kredyty mogą być udzielane na dłuższe okresy czasu, niemniej jednak zdolność kredytowa musi być wyższa.

Wprowadzenie rekomendacji spowoduje z pewnością obniżenie akcji kredytowej z powodu mniejszych zdolności kredytowych kredytobiorców. Osoby wykazujące niższą zdolność kredytową będą zmuszone do zaciągnięcia niższego kredytu.

Polacy mają posiadają najmniej kredytów bankowych

Polacy należą aktualnie to najmniej skredytowanych narodów w całej Unii Europejskiej! Wskaźnik naszego zadłużenia w stosunku do PKB nie przekracza 20 proc., podczas gdy średnia unijna to 35 proc. Mniej zobowiązań od nas posiadają jedynie Bułgarzy (12,4 proc.), Węgrzy (16 proc.) i Słowacy (16 proc.). Z kolei do najbardziej zadłużonych narodów należą np. Duńczycy, których zobowiązania tylko z tytułu hipotek przekraczają 115 proc. PKB. Nieco lepiej sytuacja wygląda w Portugalii, gdzie kredyty stanowią 67 proc. PKB, oraz w Hiszpanii (63 proc.).

Czytaj więcej:

Be Sociable, Share!