Polacy zaciągają w 2012 roku coraz mniej kredytów hipotecznych!

Zgodnie z tym, co przewidywali wszyscy analitycy finansowi, rynek kredytów hipotecznych zaczął dynamicznie hamować od stycznia 2012 roku. Wpływ na to ma wiele zmian, które nastąpiły.

Zmniejsza się liczba przyznawanych kredytów hipotecznych

Z danych trzech największych pośredników finansowych – Expandera, Home Broker i Open Finance wynika, że w styczniu 2012 roku wpłynęło do banków aż o 30-50% mniej wniosków kredytowych w porównaniu do średniej miesięcznej z całego zeszłego roku. Analitycy finansowi nie ukrywają, że obecny rok będzie jednym z najgorszych pod względem udzielonych kredytów hipotecznych. Banki dodatkowo masowo wycofują się z kredytów w walutach obcych.

W styczniu 2012 roku banki odrzuciły wiele negatywnie rozpatrzonych wniosków kredytowych. Wpływ na taką sytuację mają zmiany wprowadzone do preferencyjnego kredytu mieszkaniowego z dopłatami Rodzina na swoim oraz wejście w życie rekomendacji S, która stawia większe wymogi wobec kredytobiorców.

Branża ma nadzieję, że kolejne miesiące będą lepsze. Ale nawet jeżeli ruch u brokerów trochę się zwiększy, to perspektywy na cały rok nie są optymistyczne. Eksperci szacują, że rynek nowo udzielanych kredytów może się skurczyć o 10-20 procent.

Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego dot. kredytów hipotecznych

Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła wraz z początkiem 2012 roku rekomendację S, która zwiększa wymagania wobec zdolności kredytowej kredytobiorców.

Rekomendacja S wymaga posiadania przez kredytobiorców takiej zdolności kredytowe, która pozwalałaby na spłacenie zobowiązania w ciąg maksymalnie 25 lat. Oznacza to, że od 2012 roku kredytobiorcy muszą wykazywać wyższą zdolność kredytową. Kredyty hipoteczne będą mogły być udzielane na dłuższe okresy kredytowania, ale kredytobiorcy pomimo to będą musieli wykazywać wyższą zdolność kredytową.

W przypadku, gdy zdolność kredytowa określonego kredytobiorcy nie będzie wystarczająca, będzie on zmuszony do zaciągnięcia kredytu hipotecznego na niższą kwotę. W konsekwencji oznaczać to może, że Polacy będą zmuszani do nabywania coraz mniejszych i tańszych mieszkań.

Zmiany w Rodzinie na swoim

Poza rekomendacją S, rynek kredytów hipotecznych jest spowalniany także przez zmiany wprowadzone do Rodziny na swoim. Zmniejszono limity maksymalnych cen za jeden metr kwadratowy mieszkania, co w konsekwencji zmniejszyło dostępność mieszkań, które kwalifikowałyby się do programu. Obecnie, w ramach kredyt Rodzina na swoim, można nabyć jedynie mało atrakcyjne mieszkania na obrzeżach miast.

Najbardziej rygorystyczne obniżenie cen dotyczy mieszkań na rynku wtórnym.

Czytaj więcej: