Rośnie zainteresowanie kredytem technologicznym

W 2011 roku nastąpiła gwałtowny wzrost zainteresowania kredytem technologicznym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W grudniu 2011 roku zainteresowanie było tak duże, że BGK odwołał nabór na wiosnę 2012 roku.

Kredyt technologiczny 2012

Jeszcze dwa lata temu zainteresowanie kredytem technologicznym wśród przedsiębiorców było bardzo znikome. Funkcjonowały wówczas dość restrykcyjne kryteria przyznawania kredytu. W konkursach na nabór brało udział zazwyczaj około 100 firm.

W maju 2011 roku zmieniono warunku udziału przedsiębiorstw na duża bardziej korzystne. Dlatego już w czerwcu nastąpiła lawina wniosków o udzielenie kredytu technologicznego. Konkurs został zamknięty po zaledwie dwóch dniach. Można było się spodziewać, że podobna sytuacja będzie miała miejsce w grudniu, i tak się stało. Z powodu zbyt licznie udzielonych kredytów technologicznych w 2012 roku BGK odwołał nabór wniosków na wiosnę 2012 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego odwołał wiosenny nabór do kredytu technologicznego

Organizator naboru, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), przygotował dla firm 250 mln zł. Tymczasem przez dwa dni do banku wpłynęła rekordowa liczba 628 wniosków na kwotę ponad 1,6 mld zł, czyli 650 proc. budżetu przeznaczonego na konkurs. Wszystkie wnioski zostały ocenione i co się okazało co drugi był poprawny, nie ma więc podstaw do ich odrzucenia. W tej sytuacji BGK, który w 2012 r. zamierzał ogłosić kolejne dwa nabory, zmienił plany.

Co z naborem jesiennym 2012 do kredytu technologicznego?

Aktualnie BGK rozpatruje przesłane wnioski kredytowe. Ich ilość jest tak duża, że bank będzie je rozpatrywał aż do czerwca. Wartość złożonych w grudniu projektów jest równa 120 proc. całego wieloletniego budżetu przeznaczonego na kredyt technologiczny. Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie czy odbędzie się jesienny nabór kredytów technologicznych w 2012 roku. Nie ma jednak obaw, jesienny nabór z pewnością się odbędzie, nie jest jednak znana suma pieniędzy przeznaczona na kredytownaie przedsiębiorstw. Budżet działania zasilą pieniądze z realokacji w ramach POIG i z rezerwy wykonania. Chodzi o 74 mln  EUR, które wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zaniepokojone powolnym podziałem pieniędzy na premie technologiczne przesunęło na dotacje na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Teraz te pieniądze wrócą do pierwotnej puli.

Kredyt technologiczny przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć na zakup nowych technologii stosowanych na świecie nie dłużej niż 5 lat lub na wdrożenie własnej technologii udoskonalającej produkcję lub usługi. Każde przedsiębiorstwa może otrzymać maksymalnie 4 mln zł dofinansowania, co może stanowić do 70% wartości przedsięwzięcia.

Czytaj więcej:

Be Sociable, Share!