Kredyt konsolidacyjny w Banku Pocztowym

Kredyt konsolidacyjny w Banku Pocztowym jest jednym z najlepszych kredytów dostępnych na rynku. Oferta Banku Pocztowego zajęła drugie miejsce w rankingu kredytów konsolidacyjnych.kredyt konsolidacyjny w banku pocztowym

Oferta kredytu konsolidacyjnego Banku Pocztowego dla kredytu na 50 tys. zł ze spłatą na 60 rat bez zabezpieczenia uplasowała się na drugim miejscu.

Okres kredytowania może wynieść nawet 30 lat, a minimalna jego wysokość wynosi 50 000 zł. Waluta kredytu – PLN.

Kredyt konsolidacyjny do 20% może być przeznaczony na dowolny cel nie związany z działalnością gospodarczą, pozostała część kredytu musi mieć udokumentowane zobowiązania o charakterze kredytowym.

Maksymalna wysokość kredytu może objąć nawet 70% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia lub 90% wartości nieruchomości w sytuacji, gdy kredyt przeznaczony jest na cele mieszkaniowe.

Zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego może być m.in. hipoteka na nieruchomości bądź prawie, którym może być własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Kredyt gotówkowy w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy ma również w promocji ofertę kredytów gotówkowych, których oprocentowanie wynosi 12,49%, a prowizja wynosi 0zł. Dodatkowo do kredytu proponowane jest ubezpieczenie na życie NNW lub od utraty gotówki. 10% kwoty kredytu można przeznaczyć na spłatę dotychczasowych zobowiązań wobec banku.

Czytaj też:

Promocja kredytów gotówkowych w Banku Pocztowym >>

Konto Nestor w Banku Pocztowym najlepsze dla tradycjonalistów >>