Przedsiębiorcy coraz częściej obawiają się kredytów

W 2011 roku znacznie spadł odsetek małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z zewnętrznych źródeł finansowania, głównie kredytów inwestycyjnych. Dlaczego przedsiębiorcy zaczęli obawiać się obcego kapitału?

Finansowanie kapitałem obcym czy własnym?

Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w coraz większym stopniu finansują działalność inwestycyjną z własnych kapitałów. Aż 52% z nich w ogóle nie korzysta z obcych źródeł finansowania.Największy odsetek przedsiębiorców z tego sektora twierdz, że ogranicza korzystanie z obcych źródeł z powodu zbyt wysokich wymagań instytucji finansujących wobec przedsiębiorstw. Następnie przyczyn upatruje się przyczyn w skomplikowanej i czasochłonnej procedurze. Dość istotny problem stanowią także zbyt wysokie koszty pozyskania kapitału obcego.

Przedsiębiorcy, którzy często korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania, za najkorzystniejsze uważają, że najlepszymi formami finansowania są leasing oraz kredyt bankowy. Przedsiębiorcy leasing uważają za łatwy do pozyskania, kredyt bankowy także uważany jest za stosunkowo szybki i wygodny.

Andrzej Sugajski, dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu, organizacji zrzeszającej 16 firm leasingowych działających w Polsce zapowiada, że ZPL przeprowadzi w tym roku własne badanie o znaczeniu leasingu w rozwoju przedsiębiorstw. Według szacunków ZPL w 2011 roku przekazano w leasing środki trwałe (ruchomości i nieruchomości) o wartości ogółem 31,1 mld zł netto, o 3,8 mld zł więcej niż rok wcześniej. Z tej kwoty prawie 16,9 mld zł wydano na leasing pojazdów. Na rok 2012 ZPL prognozował wzrost wartości środków przekazywanych w leasing do 34,7 mld zł, czyli o 11,6 proc.

Czytaj więcej: