Rozsądne rozłożenie rat kredytu obrotowego

Kredyt obrotowy to kredyt finansujący bieżącą działalność gospodarczą, nie jest przeznaczony dla klientów detalicznych. Kredyt obrotowy zaciągają firmy na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. To dobre rozwiązanie w przypadku nagłej utraty płynności finansowej.kredyt obrotowy raty

Możemy go otrzymywać w całości, transzach lub w formie linii kredytowej. Prowadzenie rachunku firmy w tym samym banku, w którym zaciągamy taki kredyt, zwiększa naszą wiarygodność, a tym samym szanse na jego otrzymanie (często jest to warunek otrzymania kredytu obrotowego).

Kredyty obrotowe zwykle są krótkoterminowe (chociaż np. Polbank oferuje nawet 10-letni okres kredytowania). Terminowe spłacenie kredytu powinno skutkować przychylnością banku w przypadku zaciągnięcia kolejnego kredytu obrotowego. Niezwykle istotne jest prawidłowe dobranie czasu spłaty kredytu obrotowego, tak by był on dostosowany do cyklu obrotowego prowadzonej działalności gospodarczej oraz, by spłata nastąpiła w terminie (kredyt obrotowy najczęściej jest nieodnawialny).

Ze względu na różną specyfikę działalności gospodarczej banki umożliwiają spłaty na różne sposoby. Kredyt obrotowy zwykle są krótkoterminowy, można go spłacać kwartalnie lub spłacić wszystko pod koniec okresu kredytowania, a w ciągu roku płacić jedynie za odsetki.

W przypadku, gdy przewidujemy nadchodzącą niemożność spłaty raty kredytu obrotowego, należy szybko skontaktować się ze swoim bankiem, podać powód i opracować spójny plan wyjścia z podbramkowej sytuacji. Bank może wtedy zażądać dodatkowych zabezpieczeń, faktoringu lub wcześniejszej spłaty.

Czytaj też:

Be Sociable, Share!