Rozwój własnego przedsiębiorstwa ze swoich środków? Co z kredytem?

Z najnowszego raportu „MŚP pod lupą” wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu korzystają z zewnętrznych źródeł pozyskiwania finansów na inwestycje, aż 52% firm w ogóle tego nie robi.przesiebiorstwa krozystaja z leasingu i kredytu bankowego

Najnowszy raport przygotowany na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego informuje, że większość polskich przedsiębiorstw z sektora MSP korzysta wyłącznie z własnych środków. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest obawa przed wysokimi wymaganiami instytucji finansujących  – 11%, skomplikowane i czasochłonne procedury – 9% czy wysokie koszty pozyskania kapitału – 7%.

Leasing i kredyt bankowy najłatwiejszymi formami pozyskania kapitału

Do najczęściej wykorzystywanych form finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, dzięki łatwemu dostępowi należy leasing i kredyt bankowy. Aż 77 % badanych twierdzi, że z korzystanie z leasing jest bardzo łatwe lub łatwe, natomiast w przypadku kredytów uważa tak zaledwie 49% ankietowanych.

Mimo iż niektóre przedsiębiorstwa ograniczają nakłady finansowe na inwestycje, to nadal sporo osób chce zakładać własny biznes.

Największym problemem jest pozyskanie środków na rozkręcenie działalności, dlatego z myślą o takich właśnie przedsiębiorcach powstał „Start Leasing” z poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Według danych ZPL 2011 roku w leasing łącznie przekazano środków trwałych o wartości 31,1 mld zł netto, czyli 3,8 mld zł więcej niż w roku poprzednim, czego ok. 16,9 mld zł przeznaczono na leasing pojazdów. Prognozy na 2012 rok przewidują wzrost wartości leasingu do 34,7 mld zł, czyli o 11,6% więcej niż w 2011 roku.

Czytaj też: