Nowe produkty strukturyzowane dla klientów Kredyt Banku

Po raz kolejny Kredyt Bank wprowadza do oferty dwie lokaty strukturyzowane oparte o kurs EUR/PLN. Klient ma możliwość ulokowania swoich środków na 6 miesięcy i osiągnąć zysk w wysokości nawet 10% w skali roku.lokata strukturalna w kredyt banku

Już po raz drugi w tym miesiącu Kredyt Bank wprowadził do swojej oferty lokaty strukturyzowane oparte o kurs EUR/PLN. Subskrypcja trwa tylko 9 dni – od poniedziałku 20 lutego do 1 marca 2012 roku. Środki można zdeponować na 6 miesięcy.

Poprzednia oferta lokat strukturyzowanych na 3 miesiące cieszyła się wysokim zainteresowaniem, dlatego propozycja została ponowiona, tyle że z dłuższym terminem lokat. Dzięki temu, że zysk może wynieść nawet 10% w skali roku czyni lokaty jednymi z najwyżej oprocentowanych na rynku.

Oprocentowanie 10% w skali roku zależne jest od kursu średniego EUR/PLN wg NBP oraz od strategii zakładającej określone poziomu kursu.

Bank zakłada dwie strategie:

  • Strategia na spadek kursu EUR/PLN – umocnienie złotówki – odsetki od lokaty zostaną wypłacone, jeżeli kurs EUR/PLN wg NBP publikowany w Tabeli A na stronie internetowej NBP, dn. 03.09.2012 po godzinie 11:00 znajdzie się poniżej kursu początkowego, pomniejszonego o 0,10 PLN
  • Strategia na wzrost kursu EUR/PLN – osłabienie złotówki – odsetki od lokaty zostaną wypłacone, jeżeli kurs EUR/PLN wg NBP publikowany w Tabeli A na stronie internetowej NBP, dn. 03.09.2012 po godzinie 11:00 znajdzie się powyżej kursu początkowego, powiększonego o 0,10 PLN.

Na moment zakończenia umowy klient zawsze ma gwarancję zwrotu 100 % ochrony kapitału. Minimalna kwota lokaty wynosi 5 000 zł.

Jeśli chodzi o kurs waluty, obliczany jest już po zakończeniu subskrypcji, w pierwszym dniu trwania lokaty strukturyzowanej na podstawie rzeczywistego poziomu kursu EUR/PLN publikowanego w Tabeli A na stronie internetowej NBP, dn. 03.09.2012 po godzinie 11.00.

W razie wycofania kapitały przed terminem zapadalności klient zapłaci od 3 – 1 % środków.

Lokata Concerto Duo z ofertą inwestycyjną

W swojej palecie Kredyt Bank posiada również Lokatę Concerto Duo z ofertą inwestycyjną można założyć w oddziale banku okazując jedynie dowód osobisty. Minimalna kwota inwestycji nie może być mniejsza niż 10 000 zł. Oprocentowanie wynosi 10% w skali roku, a produkt jest dopasowany do oczekiwań klienta.

Zobacz też: