Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym 2012

Wicepremier Pawlak zapewnia, że prace nad ustawą o odwróconym kredycie hipoteczny zbliżają się do końca. Ustawa ma oficjalnie wejść w życie już na wiosnę 2012 roku! Słychać niestety wiele negatywnych wypowiedzi o odwróconym kredycie. Wielu finansistów podważa opłacalność tego produktu dla banków.

Odwrócony kredyt hipoteczny 2012

Nie da się ukryć, że już w 2011 roku odwrócony kredyt hipoteczny budził bardzo dużo wątpliwości w środowisku finansowym. Z pośród wszystkich banków jedynie BZ WBK zadeklarował chęć umieszczenia odwróconego kredytu hipotecznego w swojej ofercie. Takiej zgody nie wydały banki, które cieszą się największym zaufaniem osób po 65 roku życia, czyli PKO SA i PKO BP. Te dwa banki odniosły się bardzo krytycznie do planu ustawy. Projekt ustawy, mimo słów krytyki, nie przeszedł jednak oczekiwanej radykalnej zmiany. Trzon pozostał taki sam, a można by nawet powiedzieć, że powstało wokół niego jeszcze więcej wątpliwości. Rozważany jest pomysł udostępnienia odwróconego kredytu hipotecznego wszystkim osobom posiadającą odpowiednią zdolność kredytową. Ma to na celu rozszerzenie grona klientów, lecz wg banków niesie wiele komplikacji oraz ryzyka.

Osoby tworzące projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym zdecydowanie zapominają o jego przeznaczeniu. Miał on być rozwiązaniem dla osób przebywających na emeryturach oraz zasiłkach po 65 roku życia. Rozwiązaniem w przypadku zbyt niskiego świadczenia emerytalnego. W taki sposób właśnie funkcjonuje ten kredyt w krajach UE. Odwrócony kredyt hipoteczny jako otwarty dla ludzi młodych sprawia, że nie jest on atrakcyjny ani dla klientów ani dla banku. Banki obawiają się młodych kredytobiorców ze względu na zbyt długi okres wypłacania środków finansowych, które zapewne byłyby tak niskie, że aż nieopłacalne.

Zastrzeżenia wobec odwróconego kredytu hipotecznego

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym zawiera kilka nieuregulowanych nieścisłości.  Przede wszystkim ustawa nie wyjaśnia postępowania w sytuacji gdy senior ożeni się z dużo młodszą od siebie kobietą. Co powinien w takiej sytuacji zrobić bank, czekać z przejęciem mieszkania do czasu śmierci obu współmałżonków z powodu możliwości spłaty zadłużenia? Nie jest także wyjaśniona sytuacja ubiegania się o prawa do mieszkania przez spadkobierców. Ustawa o kredycie hipotecznym przewiduje, że wszelkie remonty i naprawy powinien wykonywać kredytobiorca czyli senior. Niemniej jednak bank nie ma możliwość kontrolowania stanu faktycznego mieszkania, przez co może on ulec znacznemu pogorszeniu, a okres sprzedaży nieruchomości przez bank ulegnie wydłużeniu.

Czytaj więcej:

Be Sociable, Share!