Wyższe opłaty za konta i karty w Banku Zachodnim WBK

Z dniem 1 marca 2012 roku w Banku Zachodnim WBK obowiązuje nowa tabela opłat oraz prowizji. Oprócz wyższych opłat za karty i konta bank zmienił również warunki prowadzenia Konta <30, w którym aby uniknąć opłaty za konto użytkownik musi mieć zapewnione stałe wpływy.

wyzsze koszty kont i kart w bz wbk

Konto<30 do tej pory było bezpłatnym kontem dla osób poniżej 30. roku życia, po zmianach bank nie będzie pobierał opłat od klientów poniżej 26. roku życia, jednak po przekroczeniu tej granicy wiekowej klient będzie musiał zapłacić za prowadzenie konta 7 zł miesięcznie.

Aby uniknąć tej opłaty jego miesięczne wpływy na rachunek muszą przekroczyć 1 000 zł. Tyle samo będą musieli zapłacić osoby posiadające Konto24.pl. Również w tym przypadku, aby uniknąć opłaty miesięczne wpływy na rachunek powinny być wyższe niż 1 000 zł.

Podwyższeniu ulegnie opłata za przelewy zlecane w placówkach przez użytkowników wszystkich kont standardowych z 5 do 7 zł. Koszt prowadzenia Konta24 zwiększy się o 0,50 gr. do 8 zł.

Wyższe opłaty za karty

Większe opłaty zapłacą klienci za kartę przy Visie Elektron<30 oraz MasterCard z 3 do 5 zł. Podobnie podwyżce ulegną opłaty za obsługę kart Visa Wydajesz&Zarabiasz, Mastercard Payback Multi oraz Visa na Obcasach. Dwuletnia opłata za wydanie kart, które nie są już w ofercie wzrośnie o 10 zł, do 35 zł.

Wzrosną opłaty za mniej popularne operacje. O 2 zł klienci zapłacą więcej za złożenie dyspozycji przelewu środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony w innym banku. Również 7 zł trzeba będzie zapłacić za przelew środków pochodzących z likwidacji rachunku lokaty przed upływam okresu umownego na rachunek prowadzony w innym banku. 7 zł kosztować będzie drugi i każdy kolejny przelew z konta oszczędnościowego i za wypłatę w placówce banku.

Za papierowy wyciąg z konta klient zapłaci 5 zł.

Czy bank proponuje jakieś zmiany na plus?

Od marca zwiększy się dostępność Karty MasterCard Payback Multi, dzięki której klienci będą mogli zbierać punkty w programie Payback. Jej miesięczny koszt wynosi 5 zł.

Czytaj też: