Koszty firmy a odsetki od kredytu konsumpcyjnego

Odsetki od kredytu konsumpcyjnego mogą stać się kosztem uzyskania przychodu, pod warunkiem jednak, że miedzy firmą podatnika a zaciągniętym zobowiązaniem jest jakiś związek. W tym przypadku treść umowy kredytu, nie ma aż takiego znaczenia.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym PIT i CIT kosztem uzyskania przychodów może być wydatek służący osiągnięciu przychodów, ich zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodu. Podniesienie wydatku winno być jednak racjonalnie uzasadnione i udokumentowane.

Podatnik powinien wskazać zależność między wydatkiem (kosztem), a źródłem uzyskania przychodów. Uwzględniając wydatki w kosztach podatnik zmniejsza podstawę opodatkowania, a następnie podatku.

Aby móc z tego skorzystać, podatnik oprócz umowy kredytu powinien posiadać także dokumenty potwierdzające, że środki z kredytu zostały przeznaczone na finansowanie działań podejmowanych w firmie. Jeśli tego nie zrobi, w przypadku kontroli organów podatkowych podważyć koszty związane z kredytem.

Podatnik może zaciągnąć kredyt konsumpcyjny, który wykorzysta na potrzeby firmy i wpłynie na wysokość kosztów podatkowych lub kredyt na finansowanie bieżącej działalności, który wykorzysta na cele zupełnie z nią nie związane, wówczas nie wpłynie on na wysokość kosztów.

Przy rozliczaniu wydatków związanych z kredytem, raty kredytu nie stanowią kosztów dla podatnika. Kosztem mogą być wyłącznie skapitalizowane odsetki od kredytu, jeśli były już uregulowane.

Odsetek zapłaconych w banku do czasu przejścia środka trwałego, w przypadku finansowania za pomocą kredytu zakupu bądź wytworzenia składników majątku firmowego zaliczanych do środków trwałych, nie można zaliczyć do kosztów w terminie jakim zostały uregulowane. Podnoszą one wartość początkową środka trwałego i do kosztów są zaliczane przez odpisy amortyzacyjne.

Odsetki jakie płaci się od momentu przejęcia środka trwałego do używania można zaliczyć do kosztów w czasie ich rzeczywistej zapłaty.

Czytaj też:

Be Sociable, Share!