Bankowość internetowa w Kredyt Banku

Kredyt Bank wdrożył nowe funkcjonalności w systemie bankowości internetowej KB24. Już ponad połowa klientów indywidualnych Kredyt Banku korzysta z elektronicznego dostępu do konta.bankowosc elektorniczna kredyt bank

Nowe funkcjonalności w systemie bankowości elektronicznej pozwalają na łatwiejsze z niej korzystanie. Przyczyniają się również do optymalizacji formularzy pod względem użyteczności oraz zminimalizowania czasu wykonywania najczęściej wykonywanych czynności.

Zmiany w systemie bankowości elektronicznej wprowadzono w związku z rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami klientów oraz ich większymi wymogami odnośnie produktów bankowych. Kredyt Bank położył nacisk na to, by korzystanie z palety produktów było łatwe, a proces ten ulegał ciągłemu doskonaleniu.

Do bankowości internetowej wprowadzono m.in. przelewy własne, zaufanych odbiorców czy wyszukiwanie operacji po numerze lub jego części. Wypełnianie formularzy przelewów teraz powinno być bardziej intuicyjne, klienci korzystający z bankowości elektronicznej dla firm mogą przenieść swoje dane z KB24 do KBNet.

Opis poszczególnych funkcji:

Przelewy własne

Przelewy własne pozwalają na wykonywanie przelewów bez konieczności dodawania ich do listy kontrahentów i bez autoryzacji jednorazowym hasłem. Przelew własny będzie można wykonać poprzez wybór odpowiedniego rachunku z listy, wybrania kwoty oraz tytułu przelewu.

Zaufani odbiorcy

Wprowadzenie odbiorców zaufanych (przelewy do takich odbiorców) do określonego przez siebie limitu nie muszą być autoryzowane jednorazowym hasłem. Hasło będzie wymagane po przekroczeniu limitu. Dodatkowo będzie można utworzyć kilku odbiorców z tym samym numerem rachunku. Klient będzie miał możliwość stworzenia listy odbiorców zaufanych i zwykłych, co pozwoli na uproszczone zarządzanie i łatwe wykonywanie przelewów.

Wyszukiwanie operacji po numerze rachunku lub jego części

Zaawansowane wyszukiwanie transakcji po numerze rachunku w historii operacji pozwala na znalezienie konta po części jego numeru, w tym celu wystarczy brakujący ciąg zastąpić  gwiazdką (*).

Klienci wykonujący przelewy do Urzędu Skarbowego mogą wybrać go z listy, bez konieczności wpisywania numeru konta bankowego.

Ponad 60 % klientów indywidualnych Kredyt Banku korzysta z bankowości elektronicznej.  Segment SME użytkuje ok. 70 tys. firm i 436 tys. klientów indywidualnych wykonując ok. 2 mln przelewów miesięcznie.

Be Sociable, Share!